Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Turzová, Rybárik, Maršalová)

MESTO RAJEC
 Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanom, trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod., v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
zásielka od
(odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
Turzová Michaela  Advokátska kancelária Šmída Oznámenie o uložení zásielky  30.07.2020 17.08.2020 30.07.2020
Rybárik Anton Všeobecná zdravotná pisťovňa, a.s., Prešov
Listová
zásielka
30.07.2020 17.08.2020 30.07.2020
Maršalová Alena
Mesto
Rajec
Listová zásielka 30.07.2020 17.08.2020 30.07.2020

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa