Oznámenie o uložení zásielok - verejná vyhláška (Turzová, Špánik, Kypus, Kordiš)

MESTO RAJEC
 Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
 Oznámenie o uložení zásielky
 
  Mesto Rajec oznamuje uvedeným občanom, trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec im bola
 doručená listová zásielka.
  Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na 1. poschodí,
 v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod., v stredu do 16.00 hod.
 
 
Priezvisko meno
zásielka od
(odosielateľ):
označenie zásielky
zásielka
uložená od:
zásielka
uložená do:
oznam
zo dňa:
Turzová Michaela 
VÚB banka, a.s.,
Poprad
Listová zásielka  21.07.2020 07.08.2020 21.07.2020
Špánik Marcel Slovak Telekom, a.s., Brtatislava
Listová
zásielka
23.07.2020 10.08.2020 23.07.2020
Kypus Ľubomír VšZP, pobočka Žilina Oznámenie o uložení zásielky 23.07.2020 10.08.2020 23.07.2020
Kordiš Tomáš OO PZ Žilina, Okresný dopravný inšpektorát Oznámenie o uložení zásielky 23.07.2020 10.08.2020 23.07.2020
Kordiš Tomáš Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s., Nitra Oznámenie o uložení zásielky 23.07.2020 10.08.2020 23.07.2020

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa