Zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní

Správca dane, ktorým je Mesto Rajec, zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

Daňoví dlžníci podľa stavu k 31. decembru 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u právnickej osoby 1 600,00 €:

 

Dlžník právnická

Adresa

Druh dane

Dlžná

osoba

 

 

suma v €

KS Slovakia s.r.o.

Stará Vajnorská 37, Bratislava

Daň z nehnuteľnosti

2 342,18

PREKAN s.r.o.

Dolné Rudiny 3, Žilina

Daň z nehnuteľnosti

2 685,64

Rosh Gadol Chamesh

Dvojkrížna 2, Bratislava

Daň z nehnuteľnosti

10 998,01

ZINTH a.s.

Francisciho 3, Martin

Daň z nehnuteľnosti

2 696,30

 
 

Zverejnený zoznam je aktualizovaný k 24.7.2020.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa