FAKTÚRY MESTA RAJEC
za obdobie 01.08.2011 - 31.08.2011

  
Číslo
faktúry
IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Fakturov.
Uhradena
suma
Dátum
doručenia
úhrady
M
F11/512/11 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stravné lístky 850 ks.
2550.00 27.07.2011
10.08.2011
08
F11/522/11 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - obyvateľstvo - 7/2011
2243.16 03.08.2011
12.08.2011
08
F11/526/11 31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu
Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 7/2011
5472.36 03.08.2011
12.08.2011
08
F11/530/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 7/2011
1691.38 04.08.2011
12.08.2011
08
F11/531/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 7/2011
1210.48 04.08.2011
12.08.2011
08
F11/407/11 36404322 I.B.S., spol. s r.o.
Pamiatková zóna Rajec - úpravy spevnených plôch - opráv. výd.
50401.68 31.05.2011
16.08.2011
08
F11/561/11 36000477 Bros s.r.o.
NTB Asus so SW príslušenstvom - projekt Prevencia kriminality
1480.00 15.08.2011
16.08.2011
08
F11/535/11 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Zál. platba na dodávku plynu 8/2011
1868.00 04.08.2011
19.08.2011
08
F11/406/11 36404322 I.B.S., spol. s r.o.
Pamiatková zóna Rajec - úpravy spevnených plôch - opráv. výd.
49016.45 31.05.2011
22.08.2011
08
F11/517/11 44979258 STAVMO J+M, s.r.o.
Položenie obaľovacej drvy na cestu Porubská
5153.70 01.08.2011
30.08.2011
08
F11/557/11 37972316 Ing. Zuzana Šparcová
Vypracovanie projekt. dokumentácie úprav triedy v MŠ Mudrochova
1800.00 11.08.2011
31.08.2011
08
F11/581/11 44889780 Educaplay s.r.o.
Interiérové vybavenie MŠ Mudrochova
3056.60 26.08.2011
31.08.2011
08

 

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa