Pozvánka - zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA

pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

                                                                                                                         Rajec, 08.07.2020

 

 

POZVÁNKA

 

 

Pozývam Vás na verejné zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční

 

dňa 21.júla (t.j. utorok) o 14.30 hod.,

v malej zasadačke, na 1. poschodí MsÚ Rajec.

 

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania
  2. Jubilanti
  3. Príprava podmienok pre stretávanie sa mladých ľudí odkázaných na opateru svojich rodičov a príbuzných
  4. Diskusia

 

 

   

 

                                                                                             Ing. Zuzana Žideková, v.r.

                                                                                                   predseda komisie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdeľovník:

  1. Vladimír Dubec – člen komisie
  2. Mgr. Peter Hanus – člen komisie
  3. Bc. Marta Repková  – člen komisie
  4. PhDr. Anna Zmrhalová – člen komisie
  5. Ľubica Cesneková – tajomník  komisie

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa