FAKTÚRY MESTA RAJEC
za obdobie 01.05.2011 - 31.05.2011

  
Číslo
faktúry
IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Fakturov.
Uhradena
suma
Dátum
doručenia
úhrady
M
F11/296/11 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Poistenie zodp.za škodu - prívesný vozík
24.92 20.04.2011
02.05.2011
05
F11/297/11 31322832 SLOVNAFT, a.s.
PHM - 4/2011(do 15.4.2011)
577.26 26.04.2011
02.05.2011
05
F11/298/11 36407763 Žilinský večerník a.s.
Zverejnenie inzerátu na prenájom kuchyne v dome č.s. 412.
18.00 26.04.2011
02.05.2011
05
F11/299/11 31577075 MEPURA spol. s r.o.
Práca s plošinou - orezávanie konárov
55.20 21.04.2011
02.05.2011
05
F11/300/11 31595545 Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group
Poistenie majetku-hasičská stanica (7.5.2011-7.5.2012)
478.38 21.04.2011
02.05.2011
05
F11/295/11 33339988 GAS-TECHNIK
Prehliadka plyn. zar. v Klub dôchodcov
190.00 19.04.2011
05.05.2011
05
F11/305/11 36413186 GASTROLUX, s.r.o.
Kuchynský krájač zeleniny, robot + krájacie kotúče - ŠJ Obrancov mieru
1346.34 04.05.2011
05.05.2011
05
F14/28/11 36324124 DEMIFOD, spol. s.r.o.
Nákup potravín
113.17 28.04.2011
06.05.2011
05
F14/29/11 36238091 ASTERA s.r.o.
Nákup potravín
118.14 28.04.2011
06.05.2011
05
F14/34/11 36467430 AGRO TAMI a.s.
Nákup potravín
7.20 30.04.2011
06.05.2011
05
F13/35/11 35407743 Združenie FUROND
Nákup potravín
35.28 27.04.2011
09.05.2011
05
F13/36/11 17784441 AGROSEVA
Nákup potravín
83.90 30.04.2011
09.05.2011
05
F13/38/11 36467430 AGRO TAMI a.s.
Nákup potravín
7.20 29.04.2011
09.05.2011
05
F11/216/11 43857434 SENSIM, s.r.o.
Dobropis k fa č. 1/2011 - ( F11/116/11) - ZŠ Lipová Rajec
-2581.51 31.03.2011
10.05.2011
05
F11/313/11 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - obyvatelia - 4/2011
2243.16 03.05.2011
10.05.2011
05
F11/316/11 31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu
Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 4/2011
6862.04 04.05.2011
10.05.2011
05
F11/308/11 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stravné lístky 850 ks.
2550.00 02.05.2011
13.05.2011
05
F11/310/11 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Zál. platba na dodávku plynu 5/2011
2628.00 02.05.2011
13.05.2011
05
F11/319/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 4/2011
1488.92 05.05.2011
13.05.2011
05
F11/320/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 4/2011
2266.31 05.05.2011
13.05.2011
05
F11/326/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 5/2011
2987.00 09.05.2011
13.05.2011
05
F11/333/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platby -el. en. - VO,Kl.dôch,WC,trh,kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne - 5/
3698.00 09.05.2011
13.05.2011
05
F14/32/11 45530190 MAPAS SK, s.r.o.
Nákup potravín
176.24 27.04.2011
13.05.2011
05
F14/33/11 17784441 AGROSEVA
Nákup potravín
158.10 30.04.2011
13.05.2011
05
F13/37/11 00169048 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Nákup potravín
434.76 30.04.2011
16.05.2011
05
F11/341/11 31628541 SATES a.s.
Zvislé doprav. značenie v meste Rajec
1916.16 09.05.2011
18.05.2011
05
F14/30/11 17931533 Viliam Pekný FIT I
Nákup potravín
551.72 30.04.2011
19.05.2011
05
F14/31/11 33367612 Mária Pekná FIT ll
Nákup potravín
0.94 30.04.2011
19.05.2011
05
F11/348/11 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
Vyúčtovanie prenájmu kopírky k 4/2011
1493.59 13.05.2011
26.05.2011
05

 

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa