FAKTÚRY MESTA RAJEC
za obdobie 01.04.2011 - 30.04.2011

  
Číslo
faktúry
IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Fakturov.
Uhradena
suma
Dátum
doručenia
úhrady
M
F11/190/11 11906022 Marian Šupa
Výmena žacieho zariadenia na traktorovej kosačke STARJET 2000 a výmenu a do
2332.78 11.03.2011
01.04.2011
04
F11/195/11 35810734 DATALAN a.s.
Údržba inform. systému Korwin - 2/2011
402.31 14.03.2011
01.04.2011
04
F11/198/11 43901140 BV PLAN, spol. s r.o.
Geom. plán v katastrál.území Rajec - č.parc.1104/99-100,1104/189-190.
266.50 17.03.2011
01.04.2011
04
F11/200/11 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
Prenájom kopírky 3/2011
196.51 21.03.2011
01.04.2011
04
F11/204/11 30202060 Ing. BOHDAL Milan
Vypracovanie znalec. posudku na byt č.2 v byt. dome č. 1087 na ul. S.Chal.
80.00 22.03.2011
01.04.2011
04
F11/205/11 30202060 Ing. BOHDAL Milan
Vypracovanie znaleckého posudku na dom č.s. 288
170.00 22.03.2011
01.04.2011
04
F11/207/11 31682731 VILLA PRO s.r.o.
Servis parkovacích automatov-oprava
126.00 23.03.2011
01.04.2011
04
F11/209/11 31322832 SLOVNAFT, a.s.
PHM - 3/2011(do 15.3.2011)
926.67 23.03.2011
01.04.2011
04
F11/210/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - prefakturovanie za r. 2010
200.83 28.03.2011
01.04.2011
04
F11/220/11 00650951 ELCEN spol. s r. o.
Stol. kalendáre
35.33 31.03.2011
01.04.2011
04
F11/222/11 14219671 Ing. Vladimír Pápeš - EkonSpo
Poštové poukážky
33.00 04.04.2011
04.04.2011
04
F13/24/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
12.36 23.03.2011
06.04.2011
04
F13/25/11 35760532 ATC-JR, s.r.o.
Nákup potravín
88.72 24.03.2011
06.04.2011
04
F13/26/11 36238091 ASTERA s.r.o.
Nákup potravín
67.70 25.03.2011
06.04.2011
04
F13/27/11 35407743 Združenie FUROND
Nákup potravín
43.36 28.03.2011
06.04.2011
04
F13/28/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
105.08 30.03.2011
06.04.2011
04
F11/187/11 43539335 TO-MI stav
Vykonanie stavebných prác kúpelne v byte správu v ZŠ ul. Lipová Rajec
674.75 09.03.2011
07.04.2011
04
F11/202/11 35289830 Záň Ľubomír
Posypový materiál na zimnú údržbu
1571.04 22.03.2011
07.04.2011
04
F11/223/11 17788111 Ing. Ján Dzúr
Upgrade program Wtelefon z verzie 3.3 veľkosť M t.j. do 56 staníc.
91.20 29.03.2011
07.04.2011
04
F11/225/11 36425818 GOLF PARK RAJEC a.s.
Nájom BMW X5 - 2/2011
398.33 01.04.2011
07.04.2011
04
F11/271/11 36631124 Slovenská pošta a.s.
Poštový úver - 3/2011
693.26 11.04.2011
08.04.2011
04
F11/196/11 37972316 Ing. Zuzana Šparcová
Vypracovanie energetického certifikátu budovy - ZŠ Lipová Rajec.
1320.00 17.03.2011
11.04.2011
04
F11/212/11 40243613 Mgr. art. Miroslav Slúka
Reštaurátorský výskum fasád Radnice
4920.00 28.03.2011
11.04.2011
04
F11/213/11 0 JUDr. Alena Majerčiaková
Notárske služby - zriadenie záložného práva -sp.zn.N 70/2011,NCRzp 3839/20
241.08 28.03.2011
11.04.2011
04
F11/214/11 42054575 Správa ciest ŽSK, závod Horné Považie
Posypový materiál na zimnú údržbu 2010/2011
1048.57 28.03.2011
11.04.2011
04
F11/215/11 33854220 AMD - Ing. Dolník Ján
Čistiace prostriedky - ŠJ pri MŠ Mudrochova, Rajec
119.72 29.03.2011
11.04.2011
04
F11/219/11 37805533 Združenie obcí Rajecká dolina
Príspevok na činnosť - 04/2011
668.36 31.03.2011
11.04.2011
04
F11/224/11 37908928 JUDr. Anna Kecerová Veselá
Právne služby - 3/2011
818.64 01.04.2011
11.04.2011
04
F11/227/11 37907450 ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200.
Fond prevádzky, údržby a opráv v Poliklinike - 4. - 6. 2011
1282.72 04.04.2011
11.04.2011
04
F11/221/11 31577075 MEPURA spol. s r.o.
Práca s plošinou - orezávanie konárov
165.60 31.03.2011
12.04.2011
04
F11/232/11 31560385 ROSS s.r.o.
Dodávku vody pre zametací voz pre rok 2011. Cena dohodou.
17.64 04.04.2011
12.04.2011
04
F11/234/11 33856052 Stanislav URÍK - Staviteľ
Zapožičanie vibračnej dosky na opravu výtlkov + obrubníky
96.00 04.04.2011
12.04.2011
04
F11/243/11 14228777 ELEKTRO Domanický Ján
El.inšt.práce-oprava ističa-byt.dom S.Chal.
20.76 06.04.2011
12.04.2011
04
F14/23/11 17784441 AGROSEVA
Nákup potravín
372.61 31.03.2011
12.04.2011
04
F14/24/11 45530190 MAPAS SK, s.r.o.
Nákup potravín
176.92 29.03.2011
12.04.2011
04
F14/25/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
53.96 06.04.2011
12.04.2011
04
F11/217/11 36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
Stravné lístky
3300.00 31.03.2011
13.04.2011
04
F11/218/11 35848260 Pro Solutions, s.r.o.
Didakt. pomôcka LOGICO - MŠ Mudrochova
178.00 31.03.2011
13.04.2011
04
F11/226/11 43191355 Vladimír Dubec
Správa majetku v Poliklinike - 3/2011
316.00 04.04.2011
13.04.2011
04
F11/228/11 33856052 Stanislav URÍK - Staviteľ
Vývoz odpadu vo VOK - 3/2011
678.79 04.04.2011
13.04.2011
04
F11/229/11 31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu
Uloženie a zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 3/2011
6746.09 04.04.2011
13.04.2011
04
F11/230/11 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - obyvatelia - 3/2011
2809.73 04.04.2011
13.04.2011
04
F11/231/11 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - firmy - 3/2011
985.48 04.04.2011
13.04.2011
04
F11/242/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 3/2011
1723.79 06.04.2011
13.04.2011
04
F11/233/11 36376981 GAJOS s.r.o.
Činnosť TPO, BOZP-1.štvrťr.2011-Mesto Rajec,MŠ Mudr., MŠ Obr.mieru
219.07 04.04.2011
15.04.2011
04
F11/235/11 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Zál. platba na dodávku plynu 4/2011
4643.00 04.04.2011
15.04.2011
04
F11/236/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočné, zrážky -ŠJ pri MŠ Obr. mieru
504.96 04.04.2011
15.04.2011
04
F11/237/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočné - Kult. dom - do 24.3.11
264.60 04.04.2011
15.04.2011
04
F11/238/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočné - MsÚ a byt.dom S.Ch.1089 - do 24.3.11
890.40 04.04.2011
15.04.2011
04
F11/239/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Zrážková voda - Kult. dom - do 18.3.11
265.62 04.04.2011
15.04.2011
04
F11/240/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné,stočné a zrážková voda-byt.dom Bystrická 78(do 24.3.a30.3.11)
200.52 04.04.2011
15.04.2011
04
F11/241/11 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 3/2011
2706.64 06.04.2011
15.04.2011
04
F11/245/11 31592503 Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
Zb.zák. SR,roč.2011- 2.preddavok
50.00 06.04.2011
15.04.2011
04
F11/248/11 31581731 FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
Kopírovacie služby - MsÚ
132.77 07.04.2011
15.04.2011
04
F11/249/11 36425818 GOLF PARK RAJEC a.s.
Nájom BMW X5 - 3/2011
398.33 07.04.2011
15.04.2011
04
F11/250/11 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MsÚ a Klub dôchodcov - 3/2011
221.24 07.04.2011
15.04.2011
04
F11/251/11 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne hovory - MsP - 3/2011
18.47 07.04.2011
15.04.2011
04
F11/252/11 31581731 FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
Kopírovacie služby - MsP
8.29 07.04.2011
15.04.2011
04
F11/260/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 4/2011
5790.00 11.04.2011
15.04.2011
04
F11/261/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MŠ + ŠJ Obr. mieru - 4/2011
327.00 11.04.2011
15.04.2011
04
F11/262/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - bytové domy - 4/2011
37.00 11.04.2011
15.04.2011
04
F11/263/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - byt. dom S. Chalupku 1089 - 4/2011
10.00 11.04.2011
15.04.2011
04
F11/264/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - ŠJ Mudrochova - 4/2011
236.00 11.04.2011
15.04.2011
04
F11/265/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - MŠ Mudrochova - 4/2011
39.00 11.04.2011
15.04.2011
04
F11/266/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - práčovňa - 4/2011
19.00 11.04.2011
15.04.2011
04
F11/267/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platby -el. en. - VO,Kl.dôch,WC,trh,kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne - 4/
3698.00 11.04.2011
15.04.2011
04
F11/268/11 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MŠ Obr. mieru - 3/2011
28.33 11.04.2011
15.04.2011
04
F11/269/11 31322832 SLOVNAFT, a.s.
PHM - 3/2011(do 31.3.2011)
689.26 07.04.2011
15.04.2011
04
F11/272/11 36372111 KRANKAS s.r.o.
Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - 3/2011
148.82 11.04.2011
15.04.2011
04
F11/278/11 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MŠ Mudrochova - 3/2011
24.10 12.04.2011
15.04.2011
04
F11/292/11 36000477 Bros s.r.o.
Sieťovanie PC
6211.10 19.04.2011
19.04.2011
04
F13/29/11 17784441 AGROSEVA
Nákup potravín
240.28 31.03.2011
19.04.2011
04
F13/30/11 00169048 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Nákup potravín
527.24 31.03.2011
19.04.2011
04
F13/31/11 35407743 Združenie FUROND
Nákup potravín
41.04 04.04.2011
19.04.2011
04
F11/244/11 36381250 VITAL a.s.
Stôl pod PC - fin. odd.- č. dv. 24
117.90 06.04.2011
21.04.2011
04
F11/246/11 36438766 Euro Dotácie , s.r.o.
Projekt Čisté mesto - vypracovanie žiadosti o NFP
14628.00 06.04.2011
21.04.2011
04
F11/253/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Balastné vody Farský úrad -28.2.-31.3.2011
101.46 07.04.2011
21.04.2011
04
F11/254/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné,stočné,zrážky-byt.dom Lúčna-do 31.3.2011
1334.16 07.04.2011
21.04.2011
04
F11/255/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné,stočné,zrážky-byt.dom 1.mája 430-do 31.3.2011
1005.36 07.04.2011
21.04.2011
04
F11/256/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné,stočné-byt.dom S.Chal.1088-do 31.3.2011
340.20 07.04.2011
21.04.2011
04
F11/257/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné - Vojtová 1.1.- 31.3.2011
97.92 07.04.2011
21.04.2011
04
F11/258/11 31577075 MEPURA spol. s r.o.
Práca s plošinou - orezávanie konárov
152.40 08.04.2011
21.04.2011
04
F11/259/11 31560385 ROSS s.r.o.
2 ks dopravné značky
69.36 08.04.2011
21.04.2011
04
F11/273/11 36376981 GAJOS s.r.o.
Prenosné hasiace prístroje-MŠ Obr.mieru
60.48 11.04.2011
21.04.2011
04
F11/274/11 35680202 SWAN, a.s.
Telefónne poplatky - 3/2011
96.16 11.04.2011
21.04.2011
04
F11/275/11 35810734 DATALAN a.s.
Seminár - informačný systém Korwin(Kalma S.)
60.00 08.04.2011
21.04.2011
04
F11/276/11 36361585 Nelson Services s.r.o.
Internetové služby - 4/2011
49.56 11.04.2011
21.04.2011
04
F11/277/11 35697270 Orange Slovensko a.s.
Telefónne poplatky - MsÚ a MsP - 3/2011
407.37 11.04.2011
21.04.2011
04
F11/279/11 33854220 AMD - Ing. Dolník Ján
Čistiace prostriedky - MŠ Obr.mieru, Rajec
28.86 12.04.2011
21.04.2011
04
F11/281/11 31628541 SATES a.s.
Kotvy na spomaľovače
156.00 13.04.2011
21.04.2011
04
F11/282/11 35683929 OTIS Výťahy s.r.o.
Oprava výťahu - ŠJ Mudrochova
72.84 14.04.2011
21.04.2011
04
F11/290/11 36000477 Bros s.r.o.
Tonery, mechanika,pevný disk,záloh.systém
530.40 15.04.2011
21.04.2011
04
F13/32/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
58.80 06.04.2011
26.04.2011
04
F13/33/11 36324124 DEMIFOD, spol. s.r.o.
Nákup potravín
99.12 06.04.2011
26.04.2011
04
F13/34/11 35407743 Združenie FUROND
Nákup potravín
21.21 19.04.2011
26.04.2011
04
F14/21/11 17931533 Viliam Pekný FIT I
Nákup potravín
617.18 31.03.2011
27.04.2011
04
F14/22/11 33367612 Mária Pekná FIT ll
Nákup potravín
10.33 31.03.2011
27.04.2011
04
F14/26/11 36396281 V.E.N.U.S. Čadca, spol. s.r.o.
Nákup potravín
191.83 12.04.2011
27.04.2011
04
F14/27/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
100.98 13.04.2011
27.04.2011
04
F11/280/11 35289830 Záň Ľubomír
Údržba miestnych komunikácií - 3/2011
602.40 13.04.2011
28.04.2011
04
F11/283/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok -el. energia - MsÚ budova a Radnica -3/2011
358.16 14.04.2011
28.04.2011
04
F11/284/11 44456690 P.K.L. elektrik s.r.o.
Zriadenie nového bleskozvodu - na Radnici
1282.96 14.04.2011
28.04.2011
04
F11/286/11 31338551 Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
Prenájom kopírky 4/2011
196.51 15.04.2011
28.04.2011
04
F11/287/11 33856052 Stanislav URÍK - Staviteľ
Vývoz odpadu vo VOK - 4/2011
1148.45 15.04.2011
28.04.2011
04
F11/288/11 35410931 Pavol Kumančík
Úprava a údržba plochy futbal. štadióna
278.88 15.04.2011
28.04.2011
04
F11/289/11 31577075 MEPURA spol. s r.o.
Práca s plošinou - údržba VO
66.00 15.04.2011
28.04.2011
04
F11/291/11 36407763 Žilinský večerník a.s.
Zverej.inzerátu na odpredaj domu č.288 a parc.č.1221/2 KNC v k.ú.Rajec.
22.00 18.04.2011
28.04.2011
04
F11/285/11 35810734 DATALAN a.s.
Údržba inform. systému Korwin - 3/2011
402.31 15.04.2011
29.04.2011
04
F11/293/11 0 Ing. Cibulová Daniela
Audítor.overenie účtov.,roč.účt.závierky a Závereč.účtu mesta za r.2010
720.00 19.04.2011
29.04.2011
04
F11/294/11 14228777 ELEKTRO Domanický Ján
El. inštalačné práce - oprava VO
795.84 19.04.2011
29.04.2011
04
F11/301/11 36000477 Bros s.r.o.
Ochr.údajov 3-4/2011
50.00 29.04.2011
29.04.2011
04
F11/302/11 36000477 Bros s.r.o.
Multifunkč.zar. Laser Brother - sekretariát
339.60 29.04.2011
29.04.2011
04
F11/303/11 36382973 AGROREGIÓN a.s.
Uskladnenie dlažby za r. 2011
360.00 26.04.2011
29.04.2011
04
  03/2011  Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -10 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 6,630MB 
  03/2011   Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -85 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 26,561MB 
  03/2011   Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -16 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 7,849MB 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa