Rozhodnutie primátor mesta o obnovení školského vyučovania v Základnej umeleckej škole

MESTO  RAJEC

Nám. SNP 2/2, PSČ 015 22 Rajec

 

Rajec, 10. jún 2020

Číslo :   2367/2020

 

 

Rozhodnutie

 

Primátor mesta Rajec Ing. Milan Lipka v zmysle Rozhodnutia MSVVaS SR č. 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28.5.2020 s účinnosťou od 15. júna 2020 :

 

a) obnovuje školské vyučovanie :

1. v základnej umeleckej škole

 

 

 

Ing. Milan Lipka, v.r.

primátor mesta

 

Príloha:

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa