FAKTÚRY MESTA RAJEC
za obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011

  
Číslo
faktúry
IČO Dodávateľ
Predmet fakturácie
Fakturov.
Uhradena
suma
Dátum
doručenia
úhrady
M
F11/1/11 37805533 Združenie obcí Rajecká dolina
Príspevok na činnosť - 01/2011
668.36 03.01.2011
05.01.2011
01
F11/922/10 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné - mestský cintorín, evanielický cintorín
61.88 28.12.2010
05.01.2011
01
F11/924/10 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné - Orlovňa, nám. A. Škrábika
0.95 28.12.2010
05.01.2011
01
F14/85/10 17931533 Viliam Pekný FIT I
Nákup potravín
-7.04 31.12.2010
05.01.2011
01
F11/15/11 36663484 EDUCO-CONSULT, s.r.o.
Odborný seminár - Majerčíková, Pohánková, Šenkárová
114.00 10.01.2011
10.01.2011
01
F11/16/11 36287229 EDOS-PEM s.r.o.
Odborný seminár - Majerčíková, Pohanková, Šenkárová
141.00 10.01.2011
10.01.2011
01
F11/929/10 33856052 Stanislav URÍK - Staviteľ
Vývoz odpadu vo VOK - 12/2010
158.22 03.01.2011
10.01.2011
01
F11/932/10 37908928 JUDr. Anna Kecerová Veselá
Právne služby - 12/2010
781.71 04.01.2011
10.01.2011
01
F11/954/10 36631124 Slovenská pošta a.s.
Poštový úver - 12/2010
715.40 12.01.2011
10.01.2011
01
F13/95/10 00169048 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Nákup potravín
272.65 31.12.2010
11.01.2011
01
F13/96/10 17784441 AGROSEVA
Nákup potravín
82.31 31.12.2010
11.01.2011
01
F11/593/10 36414930 MIKOMIX spol. s r.o.
Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Lipová Rajec - oprávnené výdavky
165932.58 31.08.2010
12.01.2011
01
F11/677/10 36414930 MIKOMIX spol. s r.o.
Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Lipová Rajec - oprávnené výdavky
114786.86 04.10.2010
12.01.2011
01
F11/754/10 36414930 MIKOMIX spol. s r.o.
Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ Lipová Rajec - neoprávnené výdavky
14964.10 27.10.2010
12.01.2011
01
F11/944/10 36404322 I.B.S., spol. s r.o.
Projekt Pamiatková zóna Rajec
400622.01 31.12.2010
12.01.2011
01
F11/10/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - bytové domy - 1/2011
37.00 05.01.2011
13.01.2011
01
F11/11/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platby -el. en. - VO,Kl.dôch,WC,trh,kult.dom,park.aut.,MsÚ dielne - 1/
3698.00 05.01.2011
13.01.2011
01
F11/12/11 36361585 Nelson Services s.r.o.
Internetové služby - 1/2011
48.00 04.01.2011
13.01.2011
01
F11/13/11 31581731 FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
Kopírovacie služby - Mestská polícia
8.29 07.01.2011
13.01.2011
01
F11/14/11 31581731 FOLLOW ME - Slovakia s.r.o.
Kopírovacie služby - MsÚ
132.77 07.01.2011
13.01.2011
01
F11/3/11 35815256 Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Plyn-Kult. dom,Klub dôch.,byt. dom 1.mája,S.Chalupku, MŠ a ŠJ Obrancov mier
6931.00 04.01.2011
13.01.2011
01
F11/4/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - práčovňa - 1/2011
19.00 05.01.2011
13.01.2011
01
F11/5/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MsÚ budova a Radnica - 1/2011
8426.00 05.01.2011
13.01.2011
01
F11/6/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - MŠ Mudrochova - 1/2011
39.00 05.01.2011
13.01.2011
01
F11/7/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - ŠJ Mudrochova - 1/2011
236.00 05.01.2011
13.01.2011
01
F11/8/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba - el. energia - MŠ + ŠJ Obr. mieru - 1/2011
327.00 05.01.2011
13.01.2011
01
F11/9/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Zál. platba el. energia - byt. dom S. Chalupku 1089 - 1/2011
10.00 05.01.2011
13.01.2011
01
F11/928/10 43191355 Vladimír Dubec
Správa majetku v Poliklinike - 12/2010
316.00 30.12.2010
13.01.2011
01
F11/930/10 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - firmy - 12/2010
878.09 04.01.2011
13.01.2011
01
F11/931/10 36400491 T+T, a.s.
Vývoz odpadu - obyvatelia - 12/2010
3335.88 04.01.2011
13.01.2011
01
F11/933/10 35697270 Orange Slovensko a.s.
Telefónne poplatky - MsÚ a MsP - 12/2010
453.14 04.01.2011
13.01.2011
01
F11/934/10 31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu
Uloženie zneškod. odpadu na skládke PDO Rajec-Šuja - 12/2010
5936.37 05.01.2011
13.01.2011
01
F11/935/10 35289830 Záň Ľubomír
Zimná údržba miesnych komunikácií - 12/2010
2529.35 05.01.2011
13.01.2011
01
F11/936/10 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne hovory - MsP - 12/2010
18.31 07.01.2011
13.01.2011
01
F11/937/10 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MsÚ a Klub dôchodcov - 12/2010
189.75 07.01.2011
13.01.2011
01
F11/938/10 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - MŠ Mudrochova - 12/2010
2852.20 07.01.2011
13.01.2011
01
F11/939/10 36013391 BINEKO, spol. s r.o.
Dodávka tepla, TÚV a SÚV - bytový dom Lúčna - 12/2010
3390.73 07.01.2011
13.01.2011
01
F11/940/10 35742364 Lindström s.r.o.
Prenájom a pranie rohoží - 6.12.-31.12.2010
26.70 07.01.2011
13.01.2011
01
F11/942/10 31322832 SLOVNAFT, a.s.
PHM - do 23. 12. 2010
219.40 07.01.2011
13.01.2011
01
F11/943/10 36372111 KRANKAS s.r.o.
Dohľad nad prácou a pracovným prostredím - 12/2010
147.58 10.01.2011
13.01.2011
01
F11/945/10 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MŠ Obrancov mieru- 12/2010
31.24 11.01.2011
13.01.2011
01
F11/950/10 35763469 SLOVAK TELECOM, a.s.
Telefónne poplatky - MŠ Mudrochova - 12/2010
19.05 12.01.2011
13.01.2011
01
F11/955/10 36425818 GOLF PARK RAJEC a.s.
Nájom BMW X5 - 12/2010
395.01 13.01.2011
13.01.2011
01
F11/26/11 10945105 ELEKTRIK Jaroslav Michalovič
Vodoinštal. práce - oprava v byte p. Šebana
324.24 11.01.2011
18.01.2011
01
F11/31/11 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistné - športová hala - sklá - 1.1.2011-30.6.2011
124.48 17.01.2011
18.01.2011
01
F11/40/11 31682731 VILLA PRO s.r.o.
Servis parkovacích automatov
84.49 18.01.2011
18.01.2011
01
F11/951/10 36014991 S-EPI, s.r.o.
Aktualizácia ekonomických a právnych informácií za r. 2010
64.12 12.01.2011
18.01.2011
01
F11/953/10 35680202 SWAN, a.s.
Telefónne poplatky - 12/2010
89.33 12.01.2011
18.01.2011
01
F14/2/11 36324124 DEMIFOD, spol. s.r.o.
Nákup potravín
112.63 12.01.2011
19.01.2011
01
F14/84/10 17784441 AGROSEVA
Nákup potravín
91.91 31.12.2010
19.01.2011
01
F14/88/10 36467430 AGRO TAMI a.s.
Nákup potravín
10.71 31.12.2010
19.01.2011
01
F11/17/11 31595545 Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group
Poistenie majetku - Domov vďaky, Mestské múzeum, Radnica
684.60 07.01.2011
21.01.2011
01
F11/18/11 31595545 Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group
Poistenie majetku - Lávky, Kl.dôch.,WC,práčovňa,Dom smútku,MsÚ,Orlovňa
643.70 07.01.2011
21.01.2011
01
F11/19/11 31595545 Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group
Poistenie majetku - Kult. dom, hnuteľ. veci, peniaze
767.35 07.01.2011
21.01.2011
01
F11/20/11 31595545 Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group
Poistenie majetku - Byt. dom ul. Lúčna
726.23 07.01.2011
21.01.2011
01
F11/21/11 31595545 Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group
Poistenie majetku - MŠ Mudrochova
316.19 07.01.2011
21.01.2011
01
F11/22/11 31595545 Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group
Poistné - zodpovednosť fyzických a právnických osôb
433.60 07.01.2011
21.01.2011
01
F11/23/11 31595545 Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group
Poistenie majetku - MŠ Obrancov mieru
252.95 07.01.2011
21.01.2011
01
F11/24/11 00585441 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Havarijné poistenie - Peugeot ZA200BR - 1.2.-1.5.2011
99.38 10.01.2011
21.01.2011
01
F11/32/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok el. energia - MŠ Mudrochova - 6.8.-31.12. 2011
75.35 17.01.2011
21.01.2011
01
F11/33/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok el. energia - ŠJ Mudrochova - 6.8.-31.12.2011
613.67 17.01.2011
21.01.2011
01
F11/34/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok - el. energia - MŠ + ŠJ Obr. mieru - 20.8.-31.12. 2010
514.90 17.01.2011
21.01.2011
01
F11/35/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok el. energia - byt. dom S. Chalupku 1089 - 11.8.-31.12. 2011
42.79 17.01.2011
21.01.2011
01
F11/36/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Preplatok - el. energia - práčovňa - 20.8.-31.12. 2011
-8.62 17.01.2011
21.01.2011
01
F11/37/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok - el. energia - bytové domy - 9.8.- 31. 12. 2010
120.17 17.01.2011
21.01.2011
01
F11/38/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok - el. energia - nemeraný odber - 1.11.- 31. 12. 2010
0.64 17.01.2011
21.01.2011
01
F11/39/11 36403008 Stredoslovenská energetika, a.s
Nedoplatok - el. energia - VO,Kl.dôch.,WC,trh.Kult.dom,park.aut.MsÚ dielne
7747.05 17.01.2011
21.01.2011
01
F11/47/11 36000477 Bros s.r.o.
Nákup tlačiarní a tonerov
1269.50 20.01.2011
21.01.2011
01
F11/941/10 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Balastné vody Farský úrad - 30.11.2010-31.12.2010
961.92 07.01.2011
21.01.2011
01
F11/952/10 31592503 Poradca podnikateľa spol. s.r.o.
Vyúčtovanie predplatného - Finančný spravodaj - ročník 2010
1.23 12.01.2011
21.01.2011
01
F13/1/11 35407743 Združenie FUROND
Nákup potravín
40.50 11.01.2011
21.01.2011
01
F13/2/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
96.52 12.01.2011
21.01.2011
01
F13/3/11 36238091 ASTERA s.r.o.
Nákup potravín
119.49 13.01.2011
21.01.2011
01
F13/4/11 35407743 Združenie FUROND
Nákup potravín
38.72 18.01.2011
21.01.2011
01
F13/5/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
76.02 19.01.2011
21.01.2011
01
F13/97/10 36467430 AGRO TAMI a.s.
Nákup potravín
7.14 31.12.2010
21.01.2011
01
F11/46/11 36000477 Bros s.r.o.
Nákup tlačiarne
263.00 20.01.2011
24.01.2011
01
F11/946/10 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné - 27.9.-31.12.2010 - Vojtová
123.76 11.01.2011
25.01.2011
01
F11/947/10 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočné, zrážky - 28.9.-31.12.2010 - byt. dom 1. mája 430
1237.62 11.01.2011
25.01.2011
01
F11/948/10 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočné, zrážky - 27.9.-31.12.2010 - byt. dom Lúčna
1476.75 11.01.2011
25.01.2011
01
F11/949/10 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočné- 28.9.-31.12.2010 - byt. dom S. Chalupku 1088
377.43 11.01.2011
25.01.2011
01
F11/25/11 31577075 MEPURA spol. s r.o.
Práca s plošinou - oprava VO
84.60 11.01.2011
26.01.2011
01
F11/27/11 31577075 MEPURA spol. s r.o.
Práca s plošinou - údržba VO
141.00 14.01.2011
26.01.2011
01
F11/28/11 14228777 ELEKTRO Domanický Ján
El. inštalačné práce - oprava VO
422.28 17.01.2011
26.01.2011
01
F11/29/11 14228777 ELEKTRO Domanický Ján
El. inštalačné práce - oprava VO
354.00 17.01.2011
26.01.2011
01
F11/45/11 31904297 MUDr. Huljaková Anna, amb. prakt. lekára
Zdravotnícke výkony na sociálne účely (3 osoby)
20.91 18.01.2011
26.01.2011
01
F11/50/11 31364501 Železnice Slovenskej republiky
Nájom pozemku - 1.1.2011-31.12.2011
273.72 20.01.2011
26.01.2011
01
F13/6/11 35407743 Združenie FUROND
Nákup potravín
20.46 25.01.2011
27.01.2011
01
F13/7/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
43.99 26.01.2011
27.01.2011
01
F11/30/11 31595545 Komunálna poisťovňa, Vienna Insurance Group
Poistenie majetku - Športová hala -9.2.2011-9.2.2012
211.17 17.01.2011
28.01.2011
01
F11/41/11 35810734 DATALAN a.s.
Údržba inform. systému Korwin - 12/2010
398.96 18.01.2011
28.01.2011
01
F11/42/11 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Zrážková voda -Nám. SNP tribúna
21.54 19.01.2011
28.01.2011
01
F11/43/11 45334617 DOMACHLAD s.r.o.
Dom smútku - kontrola chlad. boxu
147.38 19.01.2011
28.01.2011
01
F11/52/11 31322832 SLOVNAFT, a.s.
PHM - 1.-15. 1. 2011
255.94 21.01.2011
28.01.2011
01
F11/53/11 37907450 ŽIVOT Spoločenstvo vlastníkov budovy č.200.
Fond prevádzky, údržby a opráv v Poliklinike - 1. - 3. 2011
1282.72 21.01.2011
28.01.2011
01
F11/55/11 14228777 ELEKTRO Domanický Ján
El.inšt.práce - prehliadka a skúšky parkovacích automatov
108.00 26.01.2011
28.01.2011
01
F11/60/11 36000477 Bros s.r.o.
Nákup USB adaptér, kábel,PC zdroj
49.80 28.01.2011
28.01.2011
01
F11/958/10 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočné, zrážky - MŠ a ŠJ Mudrochova-11.6-31.12.2010
1027.00 14.01.2011
28.01.2011
01
F11/959/10 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné a stočné - bytový dom Šeban - 11.6-31.12.2010
123.36 14.01.2011
28.01.2011
01
F11/960/10 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočnéa, zrážky - bytový dom Bystrická 78 - 22.9-31.12.2010
251.19 14.01.2011
28.01.2011
01
F11/963/10 36672297 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Vodné, stočné - Radnica - 14.6.-31.12.2010
669.64 14.01.2011
28.01.2011
01
F14/1/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
157.07 12.01.2011
28.01.2011
01
F14/3/11 33745366 Ján Novosád
Nákup potravín
140.00 20.01.2011
28.01.2011
01
F14/4/11 31777465 NOWACO Slovakia s.r.o.
Nákup potravín
79.74 26.01.2011
28.01.2011
01
F14/5/11 36324124 DEMIFOD, spol. s.r.o.
Nákup potravín
126.26 27.01.2011
28.01.2011
01
F14/86/10 17931533 Viliam Pekný FIT I
Nákup potravín
349.57 31.12.2010
28.01.2011
01
F14/87/10 33367612 Mária Pekná FIT ll
Nákup potravín
10.60 31.12.2010
28.01.2011
01
  01/2011  Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -12 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 9,38MB 
  01/2011  Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -14 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 9,43MB 
  01/2011  Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -17 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 10,14MB 
  01/2011  Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -2 strany;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 1,17MB 
  01/2011  Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -10 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 6,07MB 
  01/2011   Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -32 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 18,49MB 
  01/2011   Obsah bloku faktúr - blok obsahuje:  -9 strán;  -typ súboru pdf;   - veľkosť súboru 4,74MB 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa