Objednávky - rok 2011

OBJEDNÁVKY MESTA RAJEC
  

ČÍSLO OBJ.
SÚBOR
  

OBDOBIE
  

ODBERATEĽ
  

DODÁVATEĽ
PREDMET OBJEDNÁVKY
  
4/1100096 07.11.11 Mesto Rajec BROS s.r.o., Žilina
Nákup 2ks základnej jednotky PC so softwerom Windows7; Office2010 pre stavebný úrad - SOcÚ.
4/1100092 18.08.11 Mesto Rajec Správa ciest ŽSK - závod Horné Považie, Žilina
Posypový materiál na zimnú údržbu 2011-2012 pre údržbu miestnych komunikácií v Rajci.
4/1100087 15.08.11 Mesto Rajec BROS Computing, s.r.o., Žilina-Zádubnie
Výpočtová technika - notebook ASUS K 52N, dataprojektor EPSON EB-W9, Audio/repro, projekčné plátno - projekt prevencia kriminality
4/1100067 02.08.11 Mesto Rajec SAROUTE, spol. s r.o., Považská Bystrica
Zhotovenie vodorovného dopravného značenia v meste Rajec
4/1100062 13.07.11 Mesto Rajec STAVMO J+M, sr.o., Žilina
Položenie obaľovacej drvy na cestu Porubská z dôvodu reakizácie stavebných úpravcesty.
4/1100061 08.07.11 Mesto Rajec EDUCAPLAY, sr.o., Žilina
Nábytok do 4. triedy MŠ Mudrochova, Rajec
4/1100060 08.07.11 Mesto Rajec NOMlland, sr.o., Košice
Nábytok do 4. triedy MŠ Mudrochova, Rajec
4/1100052 21.06.11 Mesto Rajec VLADISLAV FAPŠO VAMAF, Prečin - Zemianska Závada
Nakládka a odvoz stavebných odpadov z KÚ Rajec na Skládku odpadov v Šuji.
4/1100049 06.06.11 Mesto Rajec Ing. Zuzana Šparcová, Rajecké Teplice
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných úprav triedy v MŠ Mudrochova v Rajci.
4/1100044 19.05.11 Mesto Rajec DATALAN a.s. Bratislava
Registratúrna kniha 2011.
03.05.11 Mesto Rajec Pavol Kunačík, Rajec
Údržba futbalového areálu 5/2011.
03.05.11 Mesto Rajec Pavol Kunačík, Rajec
Údržba futbalového areálu 4/2011.
03.05.11 Mesto Rajec GAS-TECHNIK, Rajec
Prehliadka plynového zariadenia.
03.05.11 Mesto Rajec Združenie matrikárov a matrikáriek
Príručka matrikára.
03.05.11 Mesto Rajec BIKY-MARKETING, Žilina
Oprava balkónových dverí.
03.05.11 Mesto Rajec STES a.s. Považská Bystrica
Zvislé dopravné značení.
03.05.11 Mesto Rajec STAVMO-Molčík Martin, Žilina
Oprava komunikácií v meste Rajec.
03.05.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec AGRO TAMI a.s. Nitra
Nákup potravín.
03.05.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec VENUS, Čadca
Nákup potravín.
03.05.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec NOWACO, Piešťanská 2321, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
03.05.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec AGRO TAMI a.s. Nitra
Nákup potravín.
03.05.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec FUROND, Sladkovičova 680, Rajec
Nákup potravín.
03.05.11 Mesto Rajec RUVZ, Žilina
Vyšetrenie vody z verejného vodovodu.
03.05.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec DEMIFOD Piešťanská 2375, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
03.05.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec ASTERA, Stromova 5, Trenčín
Nákup potravín.
03.05.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec FUROND, Sladkovičova 680, Rajec
Nákup potravín.
03.05.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec AGRO TAMI a.s. Nitra
Nákup potravín.
15.04.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec GASTROLUX, s.r.o.,Žilina
Zariadenie pre školskú jedáleň.
15.04.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec ŠEVT a.s., Banská Bystrica
Tlačivá.
12.04.11 Mesto Rajec Žilinský večerník
Riadkový inzerát na prenájom nebytovéhe priestoru - kuchyňa č.s. 412.
11.04.11 Mesto Rajec P.K.L. elektrik s.r.o., Višňové
Zriadenie blezkozvodu - časť na Radnici č.s. 1 na Námestí SNP v Rajci.
11.04.11 Mesto Rajec Žilinský večerník
Riadkový inzerát.
11.04.11 Mesto Rajec TASUM GONAR s.r.o. Žilina
Vypracovanie dokumentácie rekonštrukcie mostného objektu na ul. Vojtová v Rajci v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.3.2011 vrátane rozpočtu.
11.04.11 Mesto Rajec KOVORAJ s.r.o., Rajec
Oprava a zhotovenie oplotenia.
11.04.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec NOWACO, Piešťanská 2321, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
11.04.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec DEMIFOD Piešťanská 2375, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
11.04.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec FUROND, Sladkovičova 680, Rajec
Nákup potravín.
11.04.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec AGROSEVA, Námestie SNP, Rajec
Nákup potravín.
11.04.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec COOP Jednota, Mudrochova, Rajec
Nákup potravín.
11.04.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec FIT-1, Sladkovičova, Rajec
Nákup potravín.
11.04.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec FIT-2, Sladkovičova, Rajec
Nákup potravín.
11.04.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec MAPAS, Nádražná, Rajec
Nákup potravín.
11.04.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec AGROSEVA, Námestie SNP, Rajec
Nákup potravín.
11.04.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec NOWACO, Piešťanská 2321, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
31.03.11 Mesto Rajec REDOX, s.r.o., Lučenec
Servisná prehliadka nadstavby VIAJET.
31.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec NOWACO, s.r.o., Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
31.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec ATC-JR,s.r.o., Vsetínska 766, Púchov
Nákup potravín.
31.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec ASTERA, Stromova 5, Trenčín
Nákup potravín.
31.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec FUROND, Sladkovičova 680, Rajec
Nákup potravín.
31.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec NOWACO, Piešťanská 2321, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
31.03.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec ASTERA, Stromova 5, Trenčín
Nákup potravín.
31.03.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec DEMIFOD Piešťanská 2375, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
28.03.11 Mesto Rajec SATES a.s, Považská Bystrica
Kotvy na osadenie cestných retardérov.
28.03.11 Mesto Rajec Ing. Ján Dzúr, Liptovský Mikuláš
Upgrade programu Wtelefon.
28.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec FUROND-združenie, Rajec
Nákup potravín.
28.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec NOWACO, s.r.o., Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
28.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec J.Novosad, Malá Čierna
Nákup potravín.
28.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec FUROND-združenie, Rajec
Nákup potravín.
28.03.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec NOWACO, s.r.o., Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
16.03.11 Mesto Rajec BROS Computing s.r.o. Žilina
Zhotovenie diela - rozvod počítačovej siete v budove MsÚ Rajec.
11.03.11 Mesto Rajec VILLA PRO s.r.o. S.N.Ves
Oprava parkovacích automatov.
11.03.11 Mesto Rajec ROSS s.r.o. Rajec
Dodávka vody pre zametací voz pre rok 2011.
11.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec FUROND, Sladkovičova 680, Rajec
Nákup potravín.
11.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec NOWACO, Piešťanská 2321, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
11.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec AGROSEVA, Hollého 217, Rajec
Nákup potravín.
11.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec COOP Jednota Žilina, s.d., Mudrochova 1101/5, Rajec
Nákup potravín.
11.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec NOWACO, Piešťanská 2321, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
11.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec FUROND, Sladkovičova 680, Rajec
Nákup potravín.
11.03.11 Materská škola, Obrancov mi cellspacing=tr font style=Ariel/dokumenty/objednavky/OBJ-2011-08-8.pdfa href=eru, Rajec DEMIFOD Piešťanská 2375, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
11.03.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec AGROTAMI, Nitra
Nákup potravín.
11.03.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec FIT-1, Sladkovičova, Rajec
Nákup potravín.
11.03.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec FIT-2, Sladkovičova, Rajec
Nákup potravín.
11.03.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec AGROSEVA, Hollého217, Rajec
Nákup potravín.
11.03.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec MAPAS, Nádražná, Rajec
Nákup potravín.
11.03.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec NOVACO, Piešťanská 2321, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
08.03.11 Mesto Rajec VITAL a.s. Žilina
Kancelársky nábytok.
08.03.11 Mesto Rajec VITAL a.s. Žilina
Kancelársky nábytok.
08.03.11 Mesto Rajec VITAL a.s. Žilina
Kancelársky nábytok.
03.03.11 Mesto Rajec EKON SPO, Žilina
Poštové poukážky U.
03.03.11 Mesto Rajec Peter Knapec, Rajecké Teplice
Ciachovanie váh.
03.03.11 Mesto Rajec EKON SPO, Žilina
Peňažný poukaz.
03.03.11 Mesto Rajec BV PLAN, spol. s r.o., Fačkov
Geometrický plán.
03.03.11 Mesto Rajec STIEFEL EUROCART s.r.o. Bratislava
Softwer - Začíname sa učiť.
03.03.11 Mesto Rajec Anton Mihalec TO-MI stav, Ďurčina
Stavebné úpravy kúpelne.
03.03.11 Mesto Rajec Ing. BOHDAL Milan, Rajecké Teplice
Znalecký posudok.
03.03.11 Mesto Rajec Ing. BOHDAL Milan, Rajecké Teplice
Znalecký posudok.
03.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec FUROND, Rajec
Nákup potravín.
03.03.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec Astera s.r.o., Trenčín
Nákup potravín.
11.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec COOP Jednota Žilina, s.d., Mudrochova 1101/5, Rajec
Nákup potravín.
11.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec AGROSEVA, Námestie SNP, Rajec
Nákup potravín.
11.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec FUROND, Sladkovičova 680, Rajec
Nákup potravín.
11.02.11 Mesto Rajec KOVORAJ s.r.o., Rajec
Oprava 1100 l kontajnerov a oprava odpadových košov.
11.02.11 Mesto Rajec Marian Šupa, Veľké Kostolany
Výmena žacieho zariadenia na traktorovej kosačke STARJET2000, výmena a dodávka ND.
02.02.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec FIT-1, Sladkovičova, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec FIT-2, Sladkovičova, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec AGROSEVA, Námestie SNP, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec MAPAS, Nádražná, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec NOVACO, Piešťanská 2321, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec DEMIFOD Piešťanská 2375, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec NOVOSAD, Malá Čierna
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec NOVACO, Piešťanská 2321, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec DEMIFOD Piešťanská 2375, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec FIT1 - Šuja 96, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec FIT2 - Šuja 96, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec MAPAS, Nádražná, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec AGROSEVA, Námestie SNP, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Obrancov mieru, Rajec ASTERA, Stromova 5, Trenčín
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec FUROND, Sladkovičova 680, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec NOWACO, Piešťanská 2321, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec ASTERA, Stromova 5, Trenčín
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec FUROND, Sladkovičova 680, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec NOWACO, Piešťanská 2321, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec FUROND, Sladkovičova 680, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec NOWACO, Piešťanská 2321, Nové Mesto n/Váhom
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec AGROSEVA, Námestie SNP, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec AGROSEVA, Námestie SNP, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec COOP Jednota Žilina, s.d., Mudrochova 1101/5, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec COOP Jednota Žilina, s.d., Mudrochova 1101/5, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Materská škola, Mudrochova, Rajec FUROND, Sladkovičova 680, Rajec
Nákup potravín.
02.02.11 Mesto Rajec DOMACHLAD s.r.o., Rajec
Kontrola chladiaceho boxu v Dome smútku Rajec.
02.02.11 Mesto Rajec LIPA Slovakia s.r.o., Brezno
Nákup fotorelé ASPON na údržbu verejného osvetlenia v meste Rajec.
02.02.11 Mesto Rajec ZÁŇ JOZEF - VODO-ÚK-PLYN
Oprava vodovodného ventilu v kotolni bytového domu Sama Chalúpku č. 1088, Rajec .
02.02.11 Mesto Rajec Ing. Zuzana Šparcová, Kvetná 562, Rajecké Teplice
Vypracovanie energetického certifikátu - ZŠ Rajec, ul. Lipova.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa