KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT
pri MsZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec
 
Rajec 20.04.2020
 
POZVÁNKA
 
            Pozývam Vás na  zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční formou emailovej komunikácie na adrese podatelna@rajec.sk
 
dňa 23.04.2020 (t.j. štvrtok) od 11.00 hod  do 18.00 hod 
 
 
Program:
  1. Privítanie
  2. Vyhodnotenie dodatočne prijatých žiadostí o dotáciu
- Uznesenie k dodatočne prijatým žiadostiam
  1. Zhodnotenie doteraz prijatých opatrení zo strany mesta počas epidémie coronavírusu. Uzatvorenie škôl, škôlok,  verejných a súkromných športovísk, zrušenie kultúrnych spoločenských a športových podujatí, ako aj dopad na organizáciu športových a kultúrnych podujatí na území mesta     
- Uznesenie k opatreniam zo strany mesta
  1. Návrh zmeny rozpočtu na poskytnutie výšky dotácie zo strany mesta na šport a  kultúru pre rok 2020
- Uznesenie k návrhu zmeny rozpočtu
  1. Informovanie členov komisie o výsledku stretnutia vedenia mesta a organizátora Rajeckého maratónu, ktoré sa uskutočnilo 16.04.2020
  2. Diskusia
  3. Záver a poďakovanie sa zúčastneným
 
Ján Kavec, v. r.
predseda komisie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa