OPATRENIA SÚVISIACE S KORONAVÍRUSOM V MESTE RAJEC
ODO  DŇA 30. 3. 2020
 
Na základe uznesenia krízového štábu Mesto Rajec prijalo nasledujúce opatrenia a odporúčania občanom mesta:
 
1, Úradné hodiny na Mestskom úrade Rajec ostávajú naďalej v platnosti do odvolania, a to v obmedzenom režime:
pondelok, streda, piatok od 8,00 hod. do 11,00 hod.
Mimo úradných hodín môžete vložiť svoju korešpondenciu do schránky podateľne MsÚ, ktorá bude vyberaná v pracovných dňoch do 14:00 hod.
 
2, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – pracovisko Rajec bude naďalej otvorený v obmedzenom režime počas úradných hodín:
pondelok, streda, piatok od 8,00 hod. do 11,00 hod.
 
3, Pracovisko oddelenia dokladov PZ SR je naďalej zatvorené.
 
4, Toalety v budove MsÚ budú prístupné počas úradných hodín.
 
5, Upozorňujeme občanov na povinné prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti (napríklad respirátorom, rúškom, šálom, šatkou atď.)
 
6, Naďalej platí výzva našim seniorom ohľadom nákupu základných potravín, ktoré si môžu nahlásiť deň vopred na tel. čísle: 0905 683 429, prípadne mailom: podatelna@rajec.sk
- Požiadavky na základné potraviny prijímame do 17,30 hod.
- Dovoz objednaných základných potravín v nasledujúci deň od 8,00 – 10,00 hod.
- Spôsob dodania a platba budú dohodnuté telefonicky alebo mailom
 
7, Zabezpečenie dopravy obedov pre seniorov z Domova vďaky je naďalej zabezpečený podľa objednávok.
 
8, Rozhodnutia na daň z nehnuteľností a komunálny odpad pripravujeme tak, aby boli distribuované až v mesiaci máj 2020, prípadne neskôr podľa aktuálnej situácie, s možnosťou rozdelenia na splátky.
 
9, Prihlášky do MŠ sa budú podávať v termíne od 30. 4. až do 31. 5. 2020 bez prítomnosti dieťaťa. Potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa sa nateraz nebude vyžadovať. Tento doklad  bude potrebné doložiť neskôr. Prihlášky je možné zasielať do podateľne MsÚ Rajec, alebo emailom na adresu materskej školy. 
 
10, Zápis do 1. ročníka ZŠ bude zabezpečený prostredníctvom ZŠ Lipová Rajec individuálne, kontaktovaním rodičov detí v predškolskom veku v Meste Rajec a okolitých obcí.
 
11, Mesto Rajec zabezpečilo z vlastných zásob výdaj ochranných rúšok. Tieto je možné vyzdvihnúť vo vestibule mestského úradu počas uvedených úradných hodín. Samotní seniori si môžu telefonicky tieto rúška objednať na svoju adresu, následne im bude doručená.
 
12, Mesto Rajec ďakuje všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa nezištne podieľali na šití ochranných rúšok, zároveň vyzývame občanov, ak majú záujem o pomoc pri šití ďalších rúšok, môžu nás kontaktovať na tel. čísle 0905 683 429. Rúška budú následne ponúknuté našim seniorom.
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor Mesta Rajec
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa