Oznam pre pacientov
 
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku v súvislosti
s pandémiou koronavírusu bude od pondelku dňa 23. marca 2020
budova Polikliniky Rajec pracovať v obmedzenom režime.
 
Pri akomkoľvek potrebnom ošetrení kontaktujte svojich obvodných
a aj odborných lekárov na vedľa uvedených telefónnych číslach
 
a budete pozývaní na ošetrenie na každú ambulanciu po jednom – resp. u tých ktorí to potrebujú iba s nutným doprovodom: (deti, imobilní pacienti a podobne) .
 
Týmto opatrením chceme čo najviac zabrániť Vášmu nakazeniu koronavírusovou infekciou v uzatvorených čakárňach.  Na vyšetrenie na ambulancie prídete s rúškou na tvári a v návlekoch.
 
V Rajci 23. marca 2020
Vaši obvodní a odborní lekári.
 
 
Telefónne čísla pracovísk
MUDr. Šulanová 041-5422169, 0915-445259
MUDr. Lalinská 041-5424414, 0903-923881
MUDr. Gazdík 041-5424375, 0902-814082
MUDr. Huljaková 0903-775609, 041-5422702
MUDr. Jakubesová 0908-913687, 041-5491193
Chirurgická ambulancia
MUDr. Kříž
0911-170332, 041-5424411
Očná ambulancia
MUDr. Sádecká
041-5422241
Interná ambulancia
MUDr. Viteková
041-5424367
ORL - ušné, nosné, krčné ambulancia
MUDr. Klučková
0903-631242
Gynekologická ambulancia
MUDr. Holešová & MUDr. Molnárová
0910-210102
Detská ambulancia
MUDr. Moravčíková
041-5423503, 0905-919970
Zubné laboratóriu
p. Kudlová, p. Slottová, Mgr. Kudla
041-5422375
Zubná ambulancia
Medika-Dent
0905-777770
Zubná ambulancia
MUDr. Chovancová
041-5424412
Rehabilitácia 0918-226414, 0908-227850
RTG pracovisko 0903-407940
Sanitky – dispečing 041-16155
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa