Stredoslovenská distribučná, a.s.
 
Oznámenie o prerušení distribúcií elektriny
 
Oznamujeme Vám, že dňa 27.5.2020 od 7:30 h do 15:30 h bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. v nasledovných častiach mesta Rajec:
 
Ulica
Odberné miesto; - číslo domu
Kostolná  
51
Lipová
24ZSS4574050000G
1
Lúčna
24ZSS7314197000S;
24ZSS73252120003
12, 13, 23, 24, 25, 970, 1110, 1111, 1113, 1118, 1119, 1123, 1125, 1129, 1130, 1138, 1141
M. R. Štefánika
3
 
Nakoľko v zmysle vyššie uvedeného, dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebne opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané podľa § 31 ods. 1 písm. e) bod 5 zákona 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ing. Júlis Bodor v.r.
riadieľ sekcie Dispečingy
Stredoslovenská distribučná, a.s.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa