OPATRENIA SÚVISIACE S KORONAVÍRUSOM V MESTE RAJEC PLATNÉ OD 23. 3. 2020
Piatok, 20. marec 2020
 
1. Mesto Rajec splatnosťou od 23. marca 2020 nariaďuje nasledovné opatrenia ohľadom vybavovania občanov na Mestskom úrade v Rajci:
 
a) do budovy mestského úradu bude môcť naraz vstúpiť maximálne jedna dospelá osoba (bez detí) do každého krídla budovy MsÚ,
 
b) táto osoba musí mať ústa a nos chránené ochranným rúškom,
 
c) ak človek takéto rúško nemá, musí mať tvár a nos chránený nejakým improvizovaným prostriedkom, napríklad hustou šatkou, šálom, nákrčníkom a pod. Bez tejto ochrany nebude občanom umožnený vstup do budovy mestského úradu,
 
d) úradné hodiny:
pondelok, streda, piatok,
budú obmedzené od 8,00 hod. do 11,00 hod.,
 
e) žiadame občanov, aby osobne vybavovali iba naozaj nevyhnutné záležitosti, občanom odporúčame, aby uprednostnili telefonický, mailový, resp. písomný styk s Mestským úradom.
 
2. Opatrenia a nariadenia prijaté Mestom Rajec dňa 13.3. 2020 a 17. 3. 2020 zostávajú na­ďalej platné.
 
3. Biometrické pracovisko MV SR v budove MsÚ v Rajci je naďalej zatvorené.
 
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor Mesta Rajec
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa