MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia krízového riadenia Drieňová 22, 826 04 Bratislava
 
Bratislava, 13.3.2020
 

Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény - usmernenie

V súvislosti s riešením umiestňovania osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu alebo nechcú byť umiestnené v domácej karanténe, Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „SKR”) vydáva nasledovné usmernenie:
 
V prípade, ak sa osoba, ktorá nemôže byť umiestnená do domácej karantény, nachádza na ktoromkoľvek hraničnom priechode alebo v prípade, že jej žiadosť neznesie odklad, príslušník Policajného zboru (ďalej len „PZ”) kontaktuje číslo tiesňového volania 112 a informuje operátora/operačného dôstojníka 112 (ďalej len „operátor 112“) o takomto prípade a dotknutej osobe na hraničnom prechode oznámi, že jej údaje boli zaslané na spracovanie a bude kontaktovaná pre určenie ďalšieho postupu.
 
Príslušný operátor 112 si od príslušníka PZ vyžiada kontaktné údaje dotknutej osoby (meno, priezvisko a telefónne číslo) a kontaktuje telefonicky stálu službu Centrálneho monitorovacieho a riadiaceho strediska SKR (ďalej len „CMRS“). CMRS následne telefonicky kontaktuje určeného zamestnanca Sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra SR, ktorý zabezpečí kontaktovanie a umiestnenie dotknutej osoby do príslušného zariadenia.
 
V prípade, ak volanie na číslo tiesňového volania 112 vykoná osoba, ktorá sa plánuje vrátiť zo zahraničia alebo niekto z jej príbuzných a zo závažných dôvodov nemôže byť umiestnená v domácej karanténe, ale jej príchod nie je okamžitý, resp. je o niekoľko dní, operátor 112 si vyžiada kontaktné údaje o tejto osobe a zapíše ich do tabuľky na to určenej. Operátor 112 následne dotknutú osobu resp. jej príbuzných informuje, že jej údaje boli spracované a bude kontaktovaná pre určenie ďalšieho postupu.
 
Ak ide o akútne umiestnenie dotknutej osoby do zariadenia spravidla u osôb, ktoré sa nachádzajú už na území SR, operátor 112 aj v tomto prípade telefonicky kontaktuje CMRS.
 
 
 
plk. Ing. Marián Dritomský v.r.
generálny riaditeľ
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa