Ďalšie opatrenia súvisiace s Koronavírusom v meste Rajec
Utorok, 17. marec 2020
 
Mesto Rajec oznamuje všetkým občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia Koronavírusu a na odporúčanie Okresného úradu Žilina prijíma nasledovné opatrenia:
 
1. Účasť na pohrebných obradoch je obmedzená na maximálny počet zhromaždených pozostalých v počte 10 osôb, zároveň sa zakazuje akýkoľvek osobný/telesný kontakt, ako podávanie rúk alebo objatie (na základe odporúčania regionálneho hygienika RÚVZ Žilina).
 
2. Organizovanie rodinných osláv, na ktorých by sa mali zúčastniť osoby, ktoré nežijú s oslávencom v spoločnej domácnosti sa zakazuje.
 
3. Odporúča sa dodržiavanie bezpečnostnej vzdialenosti pri prípadnej komunikácii medzi občanmi, odporúča sa vzdialenosť cca 4 metre.
 
4. Mesto Rajec nariaďuje povinné používanie ochranných rúšok alebo inú adekvátnu ochranu (šál, šatku a podobne) pri stretnutiach na verejnosti a pri nákupoch v predajni potravín, lekárni, využívania služieb Slovenskej pošty, polikliniky, výdajne stravy, použitie verejnej hromadnej dopravy a atď.
 
5. Mesto Rajec nariaďuje obmedzenie pohybu obyvateľov na nevyhnutnú mieru tak, aby mohli chodiť do práce, ísť nakúpiť si potraviny, alebo lieky.
 
Naďalej zostávajú v platnosti všetky opatrenia, ktoré boli prijaté v predchádzajúcich dňoch Ústredným krízovým štábom SR a Mestom Rajec.
 
Ing. Milan Lipka  v.r.
primátor Mesta Rajec
 
 
 
 Opatrenia súvisiace s Koronavírusom v meste Rajec
Piatok, 13. marec 2020
 
Mesto Rajec oznamuje všetkým občanom, že v súvislosti so zamedzením šírenia Koronavírusu prijíma nasledovné opatrenia a odporúčania:
- Mestský úrad Rajec bude v dňoch 16. – 20.3.2020 zatvorený,
- budova Mestského úradu Rajec bude zatvorená v dňoch 16. – 20.3.2020,
- odporúčame občanom, aby svoje požiadavky voči Mestskému úradu Rajec prioritne riešili
  e-mailom, elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb – www.slovensko.sk
  alebo ich odložili na neskoršie obdobie,
- odporúčame Vám aktivovať si bezplatnú službu mesta SMS info pre vašu rýchlu informovanosť
  (inštrukcie k aktivácii si môžete nájsť na webovom sídle mesta Rajec v časti SMS info, registrácia
- Základná škola, Lipová 2, Rajec; Základná umelecká škola, 1. mája 412, Rajec; materské školy
  a školské zariadenia budú zatvorené od 16.3. do 29.3.2020,
- Domov vďaky Rajec je pre verejnosť zatvorený,
- Kultúrny dom a mestské múzeum sú zatvorené,
- kultúrne a spoločenské podujatia na celom území mesta sú zrušené,
- Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v budove mestského úradu bude zatvorený,
- biometrické pracovisko na vydávanie dokladov v budove mestského úradu bude zatvorené,
- nezhromažďujte sa v skupinkách na verejných priestranstvách v meste,
- nevyužívajte športové zariadenia a detské ihriská v meste,
 
 
- v obchodných centrách bude počas víkendu možný predaj len potravín, liekov a drogérie,
- vlaková doprava je obmedzená s intervalmi ako cez víkend,
- autobusová doprava SAD Žilina je obmedzená nasledovne:
  - dňa 13.3. 2020 ako v pracovný deň,
  - víkend 14.-15.3.2020 podľa víkendového grafikonu,
  - v dňoch 16.3. - 27.3. 2020  ako počas prázdnin,
- nezdržiavajte sa zbytočne v nákupných strediskách aj mimo územia mesta,
- seniori buďte opatrní, vykonávajte len nevyhnutné nákupy, prípadne požiadajte vašich príbuzných,
- dodržujte odporúčané hygienické opatrenia, chránite tak seba, vašich blízkych a ostatných občanov,
- po príchode zo zahraničia je povinnosťou občana byť v domácej karanténe po dobu 14 dní.
  Upozorňujeme, že za nedodržanie je pokuta vo výške 1 659,- €,
- zvážte používanie ochranných rúšok.
 
Verím, že chápete opodstatnenosť týchto opatrení, ktorými chceme zamedziť šíreniu vírusu.
Ďakujem za pochopenie. O ďalších opatreniach Vás budeme operatívne informovať.
 
Ing. Milan Lipka  v.r.
primátor Mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa