Rozhodnutie o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 (12.03.2020)

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19
 
SÚHRN OPATRENÍ PRIJATÝCH PO KRÍZOVOM ŠTÁBE 12. MARCA 2020
 
ŽELEZNIČNÁ DOPRAVA
Medzinárodné vlaky nebudú od 13. marca 7:00 hod premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.
 
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Rovnako aj medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od zajtra, 7:00 hod
 
KAMIÓNOVÁ PREPRAVA TOVARU
Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.
 
LODNÁ DOPRAVA
Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od zajtra 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.
 
LETECKÁ DOPRAVA
Všetky medzinárodné osobné lety zo Slovenska aj na Slovensko budú zastavené po schválení Vládou SR.
 
POŠTA
Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.
 
KARANTÉNA
- povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (akýkoľvek štát)
- nedodržanie sa trestá pokutou do výška 1650 eur
 
ŠKOLY
- od pondelka 16. marca zatvorenie všetkých predškolských a školských zariadení, centrá voľného času či iné organizované voľnočasové aktivity pre deti
- posun maturít o 2 týždne
- odporúčaný posun prijímacích skúšok na vysoké školy
 
HRANICE
- veľké hraničné priechody zatiaľ zostanú otvorené, ale zavádzajú sa na nich kontroly s tým, že na územie SR budú mať povolený vstup len osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu –trvalým, prechodným, atď. a platným cestovným dokladom. Malé hraničné priechody sa zatvoria.
 
VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
- od 13. marca - zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték, fitness centier, kúpeľov
- zatvorenie kultúrnych zariadení - divadlá, kiná, múzeá
- pokuta pre právnickú osobu, ktorá neuposlúchne je viac ako10000 eur
- zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch, zákaz návštev v nemocniciach
 
NAKUPOVANIE
- počas víkendu 14. –15. marca (najbližší víkend) v obchodných centrách možnosť nakúpiť len potraviny, drogériu či lieky, otvorené sú aj novinové stánky
- pondelok 16. marca sa na krízovom štábe vyhodnotí situácia a rozhodne sa čo ďalej
 
SLUŽBY PRE OBČANOV
- obmedzenie otváracích hodín na klientskych centrách, či okresných úradoch na tri hodiny denne
- obmedzenie fungovanie sociálnej poisťovne - agendu vybavujte emailom alebo telefonicky
- špeciálna OČR - nakoľko deti sú doma zo zákona - nahlasuje sa telefonicky - netreba nikam chodiť osobne
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
Nariadenia a odporúčania zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR
účinné od 10.03.2020
 
Ústredný krízový štáb zakazuje športové, kultúrne a  verejné podujatia, nariaďuje ķaranténne opatrenia

Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 zakázal od 10. marca organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na Slovensku po dobu 14 dní. V prípade potreby môže byť časová lehota predĺžená.

Krízový štáb zároveň nariadil povinnú 14 dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z najviac postihnutých krajín - Talianska, Číny, Iránu  a Južnej Kórey. V karanténe budú spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa