Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport

 
 
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT
pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec
 
Rajec 13.1.2020
 
POZVÁNKA
 
  Pozývam Vás na verejné zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční
dňa 04.03.2020 (t.j. streda) o 16.00 hod v malej zasadačke MsÚ Rajec na 1. poschodí
 
Program:
- Privítanie
- Schválenie programu
- Kontrola žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov
- Uznesenie
- Rozdelenie finančných prostriedkov
- Uznesenie
- Záver
 
  
Ján Kavec, v.r.
predseda komisie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa