KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE
Komunitné kompostovanie
 
Komunitné kompostovanie (KK) je kompostovanie, ktoré vykonáva skupina ľudí alebo domácností s cieľom spoločne kompostovať svoje vlastné biologické odpady. Výsledkom kompostovania je kompost, ktorý je využívaný pre vlastnú potrebu komunity.
 
Je to výborný a jednoduchý spôsob, ako môžu aj obyvatelia, ktorí majú malé záhrady alebo žijú v bytových domoch kompostovať svoje biologické odpady a znížiť tak hmotnosť svojich odpadov na minimum. Navyše z odpadu si vyrobia kvalitné hnojivo, ktoré nájde využitie v každej domácnosti alebo v okolí bytového domu. Neváhajte a pridajte sa k tým, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie.
 
PRE KOHO JE KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE URČENÉ?
Táto forma kompostovania je obzvlášť vhodná v lokalitách, kde doteraz nie je zavedený systém triedeného zberu biologických odpadov a pre tých, ktorí si z akéhokoľvek dôvodu nemôžu kompostovať samostatne napr.:
- obyvatelia z komplexnej bytovej zástavby,
- záhradkári v záhradkárskych osadách,
- záhradkári v komunitných záhradách,
- obyvatelia rodinných domov,
- školské a predškolské zariadenia,
- firmy,
- cintoríny,
- parky...
 
ZRIAĎOVANIE KOMUNITNÝCH KOMPOSTOVÍSK
Najprv si overme, či podmienky budovania a prevádzky komunitných kompostovísk nestanovuje miestne Všeobecne záväzné nariadenie o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade (VZN) – ak áno, riaďme sa ním. Komunitné kompostoviská väčšinou budujeme na priestranstvách, ktoré sú pre verejnosť voľne prístupné. Z dôvodu, aby sme predišli možným problémom v budúcnosti, je vhodné dodržať aspoň týchto 5 zásad (pokiaľ VZN nestanovuje inak):
1. získajme súhlas vlastníka pozemku, kde bude kompostovisko stáť,
2. získajme súhlas nadpolovičnej väčšiny domácností, ktorých sa zriadenie kompostoviska bezprostredne dotýka (väčšinou sú to domácnosti z bytového domu, kde budeme kompostovať),
3. kompostovisko umiestnime tak, aby:
a. netvorilo prekážku na pozemných komunikáciách
b. nebolo v bezprostrednej blízkosti detských ihrísk a šporovísk
c. bolo mimo ochranných pásiem vodného zdroja
d. bolo mimo zaplavovaných a zamokrených pozemkov
4. kompostovisko zabezpečme primerane riziku pred hlodavcami, inými zvieratami, popr. vandalmi,
5. nájdime si medzi sebou človeka, ktorý bude za kompostovanie zodpovedný.
 
V ČOM MÔŽEME KOMPOSTOVAŤ?
V závislosti od finančných možností, množstva a druhov biologických odpadov, ktoré budeme kompostovať, ale aj umiestnenia komunitného kompostoviska si môžeme zvoliť, v čom budeme kompostovať (pokiaľ VZN nestanovuje špecifikáciu kompostoviska). Môže to byť systém podobný záhradnému kompostovaniu (po miernej úprave) alebo špeciálne vyvinutý zateplený komunitný kompostér. Pokiaľ vieme zabezpečiť uzamknutie priestoru (napr. uzamykateľný prístrešok), tak prichádza do úvahy aj rotačný zateplený alebo elektrický kompostér. V každom prípade treba dodržiavať základné pravidlá kompostovania.
 
ČO MÔŽEME KOMPOSTOVAŤ?
Akékoľvek surové rastlinné biologické odpady z domácnosti, záhrady a údržby verejnej a súkromnej zelene (napr. zvyšky z pestovania, čistenia a úpravy ovocia a zeleniny, tráva, lístie, drevný odpad).
 
ČO SA KOMPOSTOVAŤ NESMIE?
Živočíšne zvyšky ani jedlá z nich vyrobené (napr. mäso, kosti, ryby, mliečne výrobky, uhynuté zvieratá, chlieb a pekárenské výrobky, vajcové škrupiny); odpady z drobnochovu (výkaly, podstielka, zvyšky potravy, srsť z vyčesávania, perie); farbené, lakované drevo a drevotrieska; hygienické potreby (vata, tampóny, jednorazové plienky, hygienické vložky).
 
TIPY PRE SPRÁVNE KOMPOSTOVANIE
1. Biologický odpad z domácnosti a záhrady nemiešajme s iným odpadom, ale zbierajme ho samostatne napr. do vedierka...
2. Z domácnosti ho vynášajme skôr, ako začne zapáchať.
3. Väčšie a hrubšie suroviny (napr. konáre, šupy z melóna) zmenšujme krájaním, lámaním, sekaním alebo drvením tak, aby mali max. veľkosť ako palec na ruke.
4. Suché, hnedé a drevnaté suroviny (štiepka, lístie, slama) si uskladníme vo vreciach vedľa kompostoviska.
5. Postupne miešajme mäkké, zelené a šťavnaté suroviny (tráva, ovocie a zelenina) so suchými, hnedými a drevnatými surovinami.
6. Zmes kompostovaných surovín potrebuje aj vodu. Mala by byť ako vyžmýkaná špongia - vlhká, ale po stlačení z nej nesmie vytekať voda (max. 3-5 kvapiek).
7. Prekopme kompost min. 2 až 3x ročne. Prevzdušníme ho a zároveň ho premiešame.
8. Pri troche snahy si kompost vyrobíme za pol roka až 1 rok.
9. Kompost je hnedej farby, jemnej hrudkovitej štruktúry a vonia ako lesná zemina. Pred použitím môžeme kompost preosiať. Oddelíme tým hotový kompost od nerozložených zvyškov.
10. Nerozložené zvyšky môžeme vhodiť spať do kompostoviska, kde sa budú ďalej rozkladať.
 
VYUŽITIE KOMPOSTU
Výsledným produktom pri kompostovaní biologických odpadov je vždy kompost. Ten už nie je odpadom, ale organickým hnojivom, ktoré je ideálne pri pestovaní rastlín. Využitie nájde nielen v zeleninovej záhrade, ale aj pri výsadbe, úprave a údržbe zelene v okolí domov, v domácnostiach do kvetináčov, v krajnom prípade na vyrovnávanie okolitého terénu.
 
NA ZÁVER
Nechajte sa inšpirovať týmto letákom a nájdite všetky výhody, ktoré viete získať správnym kompostovaním biologického odpadu priamo pri zdroji jeho vzniku. Pripojte sa k stále narastajúcemu množstvu ľudí, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje v ich okolí a aktívne spolu priložme ruky, čas a um k úsiliu o lepšie a krajšie životné prostredie.
 
 
 viac informácií www.kompost.sk
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa