SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA
pri MsZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
Rajec, 04.02.2020
 
POZVÁNKA
 
Pozývam Vás na verejné zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci, ktoré sa uskutoční
 
dňa 10. februára 2020 (t.j. pondelok) o15.15 hod.,
v malej zasadačke MsÚ, na 1. poschodí MsÚ Rajec.
 
 
PROGRAM:
 
  1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania
  2. Príprava podmienok pre stretávanie sa mladých ľudí odkázaných naopateru svojich rodičov apríbuzných
  3. Zásady Zboru pre občianske záležitosti, pripomienkovanie
  4. Príprava Rady seniorov, ako poradného orgánu primátora mesta
  5. Informovanie o službách občanom - denný stacionár
  6. Jubilanti
  7. Diskusia
 
Ing. Zuzana Žideková, v.r.
predseda komisie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa