Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2019

Dokumenty: Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2019; Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2019; Rozpočet Mesta Rajec na rok 2019 - stav k 30.6.2019
Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledky hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2019
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa