Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
 
 
Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky číslo 556 zo dňa 13. novembra 2019 a Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 Mesto Rajec zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020.
 
E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:    alena.urikova@rajec.sk
 
Kontaktná osoba: Alena Uríková, tel. 0918 592 966
 
Voľby do NR SR - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa