Nadácia Tesco - Projekt – Prírodná záhrada v Našom detskom raji

Tesco - nadácia
 "Podporené z grantového programu
Vy rozhodujete, my pomáhame."
Projekt Prírodná záhrada v našom detskom raji
Poskytovateľ dotácie Nadácia Pontis - Nadačný fotnd Tesco
Výzva Grantová výzva - 6.edícia grantového programu "Vy rozhodujete, my pomáhame"
Zmluva o poskytnutí dotácie Darovacia zmluva č. 11462/2019 (int.č.208/2019)
Cieľ projektu Vybudovanie prírodného balančného chodníka a prírodnej kladiny za účelom stimulovania chôdze a rovnováhy detí, zhotovenie prírodného tunela za účelom stimulovania lezenia a koordinačných schopností detí, podpora športových aktivít detí vo vonkajšom prostredí, posilnenie záujmu detí o pohybové aktivity, radosť z pohybu
Opis a výsledku projektu Realizácia projektu umožnila vybudovanie prírodného ihriska v areáli školskej záhrady, rozšírila športové aktivity pre deti navštevujúce škôlku, zatraktívnila vyučovací proces. Ihrisko zahŕňa balančný chodník z prírodných materiálov, prírodnú kladinu a tunel z vŕbových prútov. Aktivity boli realizované v úzkej spolupráci s dobrovoľníkmi - rodičmi, priateľmi školy, zriaďovateľom, zamestnancami školy.
Termín realizácie 08/2019-11/2019
Miesto realizácie Materská škola ul. Obrancov mieru v Rajci
Žiadateľ Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec - Materská škola na ul. Obrancov mieru v Rajci
Poskytnutá dotácia 1 300,00 Eur
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa