Pozvánka na verejné zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MsZ v Rajci

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA
pri MsZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
 Rajec, 14.11.2019
 
 
POZVÁNKA
 
 
Pozývam Vás na verejné zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MsZ v Rajci, ktoré sa uskutoční
 
dňa 26.11.2019 (t.j. utorok) o 15.00 hod.,
v malej zasadačke MsÚ, na 1. poschodí MsÚ Rajec
 
 
PROGRAM:
 
  1. Otvorenie a privítanie
  2. Vecná dávka pri príležitosti vianočných sviatkov
  3. Diskusia
 
 
 
 
 
Ing. Zuzana Žideková, v.r.
predseda komisie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa