OZNAM - Mesto Rajec poskytuje vianočné kolekcie - cukrovinky rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi

 
OZNAM
 
Pri príležitosti vianočných sviatkov Mesto Rajec poskytuje vecnú dávku rodinám
vianočné kolekcie - cukrovinky, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi. 
 
Na vecnú dávku majú nárok rodiny, kde v spoločne posudzovaných osobách sa nachádzajú nezaopatrené deti, s trvalým pobytom v meste Rajec.
 
Rodiny, ktoré prejavia záujem o vecnú dávku, sa preukážu potvrdením z ÚPSVaR o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi spolu s občianskym preukazom na Mestskom úrade Rajec,
  
v dňoch od 15.11 do 28.11.2019 počas úradných hodín,
v kancelárii č. 20 na 1. poschodí.
 
MsÚ Rajec, odd. správne
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa