Oznam pre rajeckých darcov krvi

Mesto Rajec pripravuje stretnutie bezpríspevkových darcov krvi,
ktorí v roku 2019 získali plaketu MUDr. Jánského.
 
Prosíme darcov, ktorí v tomto roku boli ocenení, aby sa nahlásili:
 
- osobne na MsÚ Rajec v kancelárii č. 20 na 1. poschodí
- elektronicky e-mailovú adresu   lubica.cesnekova@rajec.sk,
 
v termíne do 22.11.2019

Pri nahlásení je potrebné sa preukázať získanou plaketou.
 
Informácie č.t.: 041 - 507 6513.
 
Ďakujeme za spoluprácu.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa