Pozvánka - zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT
pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec
 
Rajec 16.10.2019
 
POZVÁNKA
 
 
 
Pozývam Vás na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční
dňa 30.10.2019 (t.j. streda) o 17.00 hod vo veľkej zasadačke MsÚ  na medziposchodí MsÚ Rajec
 
 
Program:
 
1.     Otvorenie a privítanie hostí
2.     Plán činností OZ a športových klubov na rok 2020
3.     Vyhodnotenie doterajšej  spolupráce s Mestom Rajec a činností za rok 2019
4.     Diskusia
 
 
         
Ján Kavec, v.r.
predseda komisie
  
 
Pozývajú sa:
Ing. Milan Lipka, primátor mesta
Mgr. Michal Šupka, Smreková 189/4, Rajec
Martin Matejka, Moyzesova 831/30, Rajec
Lumír Kardoš, 1. mája 454/46   Rajec
PaedDr. Ján Mihalec, Kostolná 57/29, Rajec
Ing. Marek Kmeť, Hollého 161/15
Jana Demeterová, Mudrochova 908/3, Rajec
Anna Tordová, Kmeťova 650/2, Rajec
OZ združenia a športové kluby, ktoré podali žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa