Projekt - Vonkajší fitness pre každého

Úrad vlády SR - logo
 
Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády Slovenskej republiky - program
"Podpora rozvoja športu na rok 2019"
 
 
 
 
 Projekt  Vonkajší fitness pre každého
 Poskytovateľ dotácie  Úrad vlády Slovenskej republiky
 Výzva
 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja
 športu na rok 2019
 Zmluva o poskytnutí dotácie
 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 č. CEZ ÚV SR:
 475/2019
 Cieľ projektu
 Nákup športovej výbavy na podporu cvičenia v exteriéri, tým zvýšenie inteznzity
 pohybu na čerstvom vzduchu pre všetkých obyvateľov mesta
 Opis a výsledku projektu
 Realizácia projektu umožnila vybudovanie ihriska so strojmi na vonkajší fitness,
 ktoré bude slúžiť pre rozvoj zdravého pohybu našich obyvateľov. Zakúpením fitess
 zariadení sa vybudovala športovo- oddychová zóna, kde sa môžu realizovať a
 stretávať viaceré generácie užívateľov, mládež, seniori, ľudia po úrazoch v rámci
 rehabilitácie a pod. bez ohľadu na vek, pohlavnie, fyzickú zdatnosť.
 Termín realizácie  08/2019-11/2019
 Miesto realizácie  Mesto Rajec, športové centrum mesta
 Investor, objednávateľ  Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 Celkové náklady projektu  3 612,00 Eur
 Poskytnutá dotácia  3 000,00 Eur
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa