Prepravná služba

 
Mesto Rajec dáva do povedomia občanom Rajca pripravovanú sociálnu službu : „Prepravnú službu“, ktorá bude zabezpečovaná 5 miestnym automobilom s plošinou pre imobilných občanov.  Prepravná služba bude zabezpečená prostredníctvom mestského úradu, oddelenie správne – referát sociálnych služieb
 
Mesto Rajec dáva do povedomia občanom Rajca pripravovanú sociálnu službu:           „Prepravnú službu“,
ktorá bude zabezpečovaná 5 miestnym automobilom s plošinou pre imobilných občanov.  Prepravná služba bude zabezpečená prostredníctvom mestského úradu, oddelenie správne – referát sociálnych služieb za týchto podmienok:
 
 
 
 
- prepravná služba sa bude poskytovať  v  pracovných dňoch, v čase od 6:30 do 14:30h
- objednať telefonicky, alebo osobne, najneskôr deň vopred, ideálne v čase od 13:00 do 14:30
- potrebné  uviesť: kto, kedy, kam a za akým účelom potrebuje využiť prepravnú službu.
- nárok na jazdu prepravnou službou bude nutné preukázať oznámením, ktoré vydá pracovník MsÚ v Rajci
- zrušenie objednávky je potrebné nahlásiť v dostatočnom predstihu
- trvalý alebo prechodný pobyt prepravovanej osoby v meste Rajec
 Komu bude prepravná služba určená: - osobám s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu a obmedzenou schopnosťou orientácie, pričom odkázanosť musia preukázať, - občanom starším viac ako 62 rokov, držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prijímatelia domácej opatrovateľskej služby poskytovanej Mestom Rajec a prijímatelia registrovanej služby. Určená je tiež rodičom alebo zákonným zástupcom s dieťaťom do 6 rokov, ktoré vek preukážu zdravotnou kartičkou.
Komu bude prepravná služba určená:
- osobám s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaným na individuálnu prepravu a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu a obmedzenou schopnosťou orientácie, pričom odkázanosť musia preukázať,
- občanom starším viac ako 62 rokov, držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, prijímatelia domácej opatrovateľskej služby poskytovanej Mestom Rajec a prijímatelia registrovanej služby. Určená je tiež rodičom alebo zákonným zástupcom s dieťaťom do 6 rokov, ktoré vek preukážu zdravotnou kartičkou. 
Pre tieto osoby je služba určená iba na prepravu k lekárovi, do lekárne alebo na úrady.
 
Účel využitia prepravnej služby a dostupnosť k žiadostiam:
- prepravná služba  odvezie kamkoľvek, napr. k lekárovi, návštevu, nákup do obchodných sietí a pod.  
- žiadosti budú  k dispozícii na príslušnom referáte sociálnych služieb alebo na web stránke Mesta Rajec.
 
Cena za prepravnú službu a spôsob úhrady:
- služba bude spoplatnená paušálnym poplatkom  0,40  eura  za každý začatý km,
- poplatok sa bude uhrádzať v hotovosti priamo vodičovi hneď potom, čo vás dovezie do cieľa.
 
     V blízkej budúcnosti bude vyhlásená anketa Mestom Rajec pre občanov mesta, ktorej cieľom bude zmapovať potreby občanov o prepravnú službu a získať podklady na vypracovanie konkrétnych podmienok na jej zavedenie do praxe.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa