Rajecká Anča - 120 rokov

Pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec v dňoch 17.-.18.8. pripravilo Považské múzeum v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja špeciálny program.

17.8. o 10.20 prišiel do Rajca parný rušeň radu 310.433, ktorý zodpovedal prvému vlaku z roku 1899.

Akcelerujúca výstavba miestnych železníc si už na začiatku 80. rokov 19 storočia vyžiadala stavbu vhodných parných rušňov s nízkou obstarávacou cenou a prevádzkovými nákladmi, primeranými nápravovými zaťaženiami a vysokou prechodnosťou oblúkmi.
V roku 1885 lokomotívka v Budapešti skonštruovala mimoriadne úspešný stroj triedy 12 MÁV (neskôr 310.4 a 310.5 ČSD), ktorý na ďalších 20 rokov úplne ovládol prevádzku na tradične nenáročných uhorských miestnych železniciach.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa