Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie 01.03.2019 - 30.06.2019 s cenami vyššími ako 5000 €

naspäť
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie 01.04.2019 - 30.06.2019 s cenami vyššími ako 5000 €
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
34128344 CESTY NITRA, a.s. 78806,34 Stavebné úpravy ciest - ul. Partizánska a Švermova
34128344 CESTY NITRA, a.s. 7170,11 Stavebné úpravy ciest - ul. Partizánska a Švermova
36412678 DOSA Slovakia, s.r.o. 11650,92 Údržba ciest - obnova zvislého dopravného značenia - zóna B1
51761882 M KREO studio, s.r.o. 21162,24 Tvorba a distribúcia mestských novín
36396222 AUTOCONT s.r.o. 5040,00 Servisná podpora IT štruktúry mesta Rajec
36412678 DOSA Slovakia, s.r.o. 6981,00 Vodorovné dopravné značenie v meste Rajec v roku 2019
46900799 AVM, s.r.o. 6366,17 Bleskozvod na budove Domova vďaky v Rajci
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa