Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Označenie zodpovednej osoby
a spôsoby podávania oznámení o protispoločenskej činnosti
v súlade so zákonom č. 54/2019 Z.z. v z.n.p. osobami, ktoré sú
v pracovnoprávnom vzťahu s Mestom Rajec alebo ním zriadenými organizáciami.
 
 
Zodpovedná osoba:
 
 
Mgr. Jarmila Šutá
Mesto Rajec
Nám. SNP 2/2
015 22 Rajec
 
Pracovisko: Mestský úrad v Rajci, kancelária č. 19
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa