Zmena využitia športovej haly – anketa

Zmena využitia športovej haly – anketa
 
Vážení spoluobčania,
 
budova „športovej haly“ je dlhodobo nevyužitá, čo sa aj odrazilo na jej stave. Čiastočná úprava realizovaná v roku 2018 zabránila jej ďalšiemu znehodnocovaniu, avšak nevyriešila ďalšie zmysluplné využitie objektu. Po zvážení viacerých možností jej využitia si Vás dovoľujem spolu s Mestským zastupiteľstvom Rajec osloviť, ako občanov Rajca, s možnosťou vyjadrenia Vášho názoru, prípadne návrhu na využitie tohto objektu do budúcnosti.
Pre Vašu lepšiu predstavu si môžete virtuálne pozrieť vnútorný stav budovy na našom webovom sídle mesta, prípadne na videu, ktoré je zverejnené na obrazovke vo vstupnej časti budovy mestského úradu.
 
Budeme radi, ak nám zašlete Váš návrh možného riešenia, či služby, ktorú by ste chceli mať v tomto objekte e-mailom na adresu prednosta@rajec.sk, prípadne písomne, vložením do anketovej schránky umiestnenej vo vestibule Mestského úradu Rajec.
 
Dúfame, že Vás naša anketová výzva osloví a budete sa takto môcť aj Vy podieľať na riešení vecí verejných. Vaše návrhy zašlite najneskôr do 31. 7. 2019. Vopred Vám ďakujeme za váš názor.
 
                                      S úctou
Ing. Milan Lipka
primátor mesta
 
 
Športová hala - kliknutím na obrázok sa Vám spustí vizualizácia
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa