naspäť
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie 01.01.2019 - 31.03.2019 s cenami vyššími ako 5000 €
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
36391000 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 5400,00 Stravné lístky - 1500 ks
46900799 AVM s.r.o., Durčiná 301, 015 01 Rajec 5098,68 Elektroinštalácia pre plynovú kotolňu v Domove vďaky v Rajci
48053546 Torvik s.r.o., Kollárová 700/1, 015 01 Rajec 6898,04 Rekonštrukcia bytu - byt.dom Bystrická ul., Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa