Hodnoty životného minima od 1.7.2018
  3-nás. 3,5-nás. 4-nás.
 Jednočlenná - plnoletá FO 205,07 615,21 717,75 820,28
 Dvojčlenná - plnoletá FO + dieťa 298,68 896,04 1 045,38 1 194,72
 Dvojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO 348,13 1 044,39 1 218,46 1 392,52
 Trojčlenná - plnoletá FO + 2 deti 392,29 1 176,87 1 373,02 1 569,16
 Trojčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 1 dieťa 441,74 1 325,22 1 546,09 1 766,96
 Trojčlenná - plnoletá FO+ďalšia plnoletá FO+ďalš.pl.os. 491,19 1 473,57 1 719,17 1 964,76
 Štvorčlenná - plnoletá FO + 3 deti 485,90 1 457,70 1 700,65 1 943,60
 Štvorčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 deti 535,35 1 606,05 1 873,73 2 141,40
 Päťčlenná - plnoletá FO + 4 deti 579,51 1 738,53 2 028,29 2 318,04
 Päťčlenná - plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 deti 628,96 1 886,88 2 201,36 2 515,84
Hodnoty životného minima
 205,07 € - ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
 143,06 € - ak ide o ďalšiu spločne posudzovanú plnoletú osobu
   93,61 € - ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa