Pozvánka na zasadnutie Komisie pre školstvo, kultúru a šport - 26.03.2019

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, KULTÚRU A ŠPORT
pri MZ Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22  Rajec
 
Rajec 19.03.2019
 
POZVÁNKA
 
            Pozývam Vás na zasadnutie komisie pre školstvo, kultúru a šport, ktoré sa uskutoční
dňa 26.03.2019 (t.j. utorok) o 16.00 hod, v malej zasadačke MsÚ, na 1. poschodí MsÚ Rajec
 
Program:
1.     Otvorenie a privítanie
2.     Návrh rozdelenia dotácií podľa žiadostí
3.     Diskusia - Financovanie klubov ako samostatné položky z rozpočtu
                      - Návrh na VZN k organizácii športových a kultúrnych podujatí na území mesta
                      - Návrh na spracovanie kalendára podujatí podľa  zaslaných podkladov a jeho zverejnenie
 
 
           S pozdravom
Ján Kavec, v.r.
predseda komisie
 
 
Pozývajú sa:
Mgr. Michal Šupka
Martin Matejka
Lumír Kardoš
PaedDr. Ján Mihalec
Ing. Marek Kmeť
Jana Demeterová
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa