VÝSLEDKY VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA MESTO RAJEC
I. kolo - 16. marec 2019
SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY
VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4
 Počet voličov zapísaných v zozname voličov 4902 1463 1073 1189 1177
 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 2670 762 631 605 672
 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 2670 762 631 605 672
 Počet platných hlasov odovzdaných pre
 všetkých  kandidátov
2666 762 630 604 670
 Percento účasti 54,47 %
52,08 %
58,81 %
50,88 %
57,09 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
1.  Béla BUGÁR, Ing.
39 1,46 % 11 13 10 5
2.  Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr.
796 29,81 %
236 192 193 175
3.  Martin DAŇO 20 0,75 %
4 5 5 6
4.  Štefan HARABIN, JUDr. 405 15,17 %
134 88 73 110
5.  Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD. 99 3,71 %
24 28 25 22
6.  Marian KOTLEBA, Ing. Mgr. 343 12,85 %
105 64 84 90
7.  Milan KRAJNIAK, Bc. 73 2,73 %
30 17 14 12
8.  József MENYHÁRT, PaedDr., PhD. 0 0 0 0 0 0
9.  František MIKLOŠKO, RNDr. 270 10,11 %
48 99 59 64
10.  Robert MISTRÍK, Dr. Ing. 6 0,22 %
0 1 1 4
11.  Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD.
590 22,10 %
160 121 138 171
12.  Róbert ŠVEC, Mgr.
11 0,41 %
3 0 1 7
13.  Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing.
3 0,11 %
3 0 0 0
14.  Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD.
10 0,37 %
3 2 1 4
15.  Ivan ZUZULA, RNDr., CSc.
1 0,04 %
1 0 0 0
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa