V krízových situáciách života  pomáhajú v Rodinnom centre pomoci ŽSK
Nadácia na podporu rodinu
 
Od 15. februára 2019 pracuje Rodinné centrum pomoci  a Nadácia Žilinského samosprávneho kraja na novej adrese v Považskej galérii umenia, Ul.Republiky 1, 010 01 Žilina. Priestory sú klientom otvorené každý deň od 8.00 do 15.00.
 
V Rodinnom centre pomoci pracuje sociálny pracovník odboru sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je v každodennom kontakte s obyvateľmi, poskytuje im informácie, rady, pomáha prekonávať rôzne náročné situácie, v ktorých sa ocitnú. Prijíma žiadosti a poskytuje rady žiadateľom o umiestnenie v centrách sociálnej starostlivosti a vybavuje terénne šetrenia žiadateľov o finančnú pomoc zo zdrojov Nadácie.
 
Svoje služby  tu na požiadanie poskytuje  aj právnik z občianskeho združenia  Pomoc obetiam násilia.
Služby tohto občianskeho združenia budú  poskytované:
  - pondelok od 9.00 do 12.00
  - streda od 15.00 do 18.00.
Záujemci  o pomoc v tejto oblasti sa môžu objednať  na telefónnom  čísle Linky pomoci 0850 111 321 alebo  na čísle Rodinného centra pomoci 0948 911 223.
 
Klienti, ktorí do centra prídu  s inými okruhmi problémov, dostanú kontakt na ďalších odborníkov podľa svojich potrieb.
V prípade neprítomnosti pracovníkov v kancelárii Nadácie  je možné volať aj telefónne číslo
Nadácie ŽSK  0948 386 342.
 
Elektronický kontakt :
http://www.zilinskazupa.sk v sekcii Nadácia ŽSK,  mail: nadacia@zilinskazupa.sk
 
 
G.Podolanová
Správca Nadácie ŽSK
Sociálna starostlivosť - hlavná sekcia  ...naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa