VYHODNOTENIE ANKETY
 
Na základe vyhodnotenia anketových lístkov odovzdaných na rokovaní dňa 19. 2. 2019 v Kultúrnom dome Rajec
a došlých poštou konštatujeme, že záujem o jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Rajec - lokalita Záhumnie
prejavili vlastníci, ktorí vlastnia 58,38 % výmery navrhovaného obvodu JPÚ Rajec.
Tým je splnená podmienka uvedená v § 7 ods. 2 písm. c) zákona č. 330/1991 Zb.
 
Stav k 20.02.2019 - 57,42 %
Stav k 28.02.2019 - 58,38 %
 
 
Jednoduché pozemkové úpravy Rajec - úvodná stránka
Jednoduché pozemkové úpravy Rajec - úvodná stránka
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa