Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022

Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva - volebné obdobie 2018-2022
Dochádzka poslancov na zasadnutia mestského zastupiteľstva  - rok 2019
Meno a priezvisko, titul 10.12.
2018
                   
1.  Róbert Augustín, Mgr. P                    
2.  Bohuslav Gelatka, JUDr. P                    
3.  Peter Hanus, Mgr. P                    
4.  Ján Kavec P                    
5.  Lumír Kardoš P                    
6.  Martin Matejka P                    
7.  Ján Mihalec, PaedDr. P                    
8.  Gustáv Mucha, Ing. P                    
9.  Ján Pekara P                    
10.  Peter Pekara, Ing. P                    
11.  Marta Repková, Bc. P                    
12.  Michal Šupka, Mgr.                    
13.  Zuzana Žideková, Ing. P                    


Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa