Predchádzanie šírenia afrického moru ošípaných

Vážení občania.
 
Regionálna veterinárna správa Žilina v zmysle zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti informuje občanov, že v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte moru ošípaných v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR, z dôvodu predchádzania šírenia afrického moru ošípaných informuje občanov o povinnosti:
 
- Registrácie chovu ošípaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu
- Hlásiť každý úhyn ošípaných
- Hlásiť každú domácu zabíjačku.
 
Žiadame občanov, aby s termíne do 10.12.2018 nahlásili na MsÚ Rajec, oddelenie výstavby buď osobne počas úradných hodín, telefonicky na číslo telefónu: 041/507 65 22, 041/507 65 19 alebo emailom na adresu: podatelna@rajec.sk počet doma chovaných ošípaných.
 
Na Regionálnu veterinárnu správu Žilina osobne, telefonicky na telefónnom čísle : 041/763 12 35, alebo emailom na adresu: ZdravieZvierat.ZA@svps.sk každý úhyn ošípaných a každú domácu zabíjačku 24 hodín vopred.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa