Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 
konaných dňa 10. novembra 2018 v meste Rajec
  
SUMÁR ZA MESTO RAJEC SUMÁR ZA VOLEBNÉ OKRSKY
VO - 1 VO - 2 VO - 3 VO - 4
Počet zapísaných voličov 4931 1470 1070 1203 1188
Počet zúčastnených voličov 2973 831 723 668 751
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do  Mestského zastupiteľstva 2879 812 694 644 729
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora 2939 822 712 660 745
Percento účasti 60,29% 56,53% 67,57% 55,53% 63,22%
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu primátora mesta
 Monika Ďurechová, JUDr. 122 30 32 23 37
 Milan Lipka, Ing. 1327 417 305 269 336
 Emanuel Piala 565 91 183 118 173
 Ján Rybárik, Ing. 925 284 192 250 199
 

VÝSLEDKY VOLIEB PRIMÁTORA MESTA
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1.  Milan Lipka, Ing.  Nezávislý kandidát 1327
2.  Ján Rybárik, Ing.  Nezávislý kandidát 925
3.  Emanuel Piala  Nezávislý kandidát 565
4.  Monika Ďurechová, JUDr.  Slovenská národná strana 122


VOLEBNÝ OBVOD 1
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Peter Hanus, Mgr. Nezávislý kandidát 497
2. Michal Šupka, Mgr. Nezávislý kandidát 397
3. Ján Pekara Nezávislý kandidát 305
4. Bohuslav Gelatka, JUDr. Nezávislý kandidát 289

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Marek Kmeť, Ing. Nezávislý kandidát 279
2. Juraj Jasenovec,Ing. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 267
3. Monika Ďurechová, JUDr. Slovenská národná strana 191
4. David Vrtaňa, Ing. SME RODINA – Boris Kollár 136
5. Mária Turzová, Ing. Nezávislý kandidát 113
6. Jaroslav Kopera Slovenská národná strana 82
7. Stanislava Koleková, Bc. Slovenská národná strana 48


VOLEBNÝ OBVOD 2
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Róbert Augustín, Mgr. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 430
2. Peter Pekara, Ing. Nezávislý kandidát 329

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Emil Zafka, Ing. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 266
2. Miroslava Šibíková, Mgr. Nezávislý kandidát 168


VOLEBNÝ OBVOD 3
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Gustáv Mucha, Ing. Nezávislý kandidát 365
2. Ján Kavec Nezávislý kandidát 286
3. Ján Mihalec, PaedDr. OĽaNO 281

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Vladimír Dubec Nezávislý kandidát 263
2. Vladimír Rybár Nezávislý kandidát 234
3. Anna Kecerová Veselá, JUDr. Nezávislý kandidát 171


VOLEBNÝ OBVOD 4
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Martin Matejka Nezávislý kandidát 447
2. Zuzana Žideková, Ing. Nezávislý kandidát 405
3. Lumír Kardoš Nezávislý kandidát 349
4. Marta Repková, Bc. Kresťanskodemokratické hnutie 326

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Jana Paulinyová, Mgr. Nezávislý kandidát 292
2. Ľuboš Kľučka OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 266
3. Jana Koledová Žideková Nezávislý kandidát 264
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa