Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 18. - 19. decembra 1998 v meste Rajec

 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 18. - 19. decembra 1998 v meste Rajec
  
SUMÁR ZA MESTO RAJEC
 Počet zapísaných voličov 4174
 Počet zúčastnených voličov 2952
 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do Mestského zastupiteľstva
2851
 Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora 2910
 Percento účasti 70,72 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu primátora mesta
 Ján Rybárik, Ing.  2162
 Emil Řepa
43
 Židek Ladislav, RNDr.
705
 

VOLEBNÝ OBVOD 1
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Jozef Pauko
Hnutie za demokratické Slovensko 309
2. Ľudmila Johanidsová
Slovenská národná strana 280
3. Anna Huliaková
Slovenská národná strana 251
4. Karol Kříž
Koalícia KDH-DS-DÚ-SDSS
240
5. Ján Gažúr
Slovenská národná strana 226
6. Ján Plevko
Hnutie za demokratické Slovensko 206


VOLEBNÝ OBVOD 2
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Marián Paprskár
Slovenská národná strana 283
2. Marián Matejka
Hnutie za demokratické Slovensko 256
3. Anna Huliaková
Slovenská národná strana 251
4. Jaroslav Smieško
Slovenská národná strana
205
5. Ján Pekara
Slovenská národná strana 202


VOLEBNÝ OBVOD 3
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Ladislav Bohdal
Slovenská národná strana 224
2. Ondrej Foltán
Hnutie za demokratické Slovensko 177
3. Jozef Podolan
Hnutie za demokratické Slovensko 177
4. Irma Smiešková
Hnutie za demokratické Slovensko
165


VOLEBNÝ OBVOD 4
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1. Ján Rybárik
Slovenská národná strana 539
2. Vladimír Laluha
Slovenská národná strana 339
3. Ján Albert
Hnutie za demokratické Slovensko 307
4. Anna Zadňančinová
Hnutie za demokratické Slovensko
254
5. Miloš Bronček
Hnutie za demokratické Slovensko 250
6. Jozef Huljak
Slovenská národná strana 224
 
Zdroj: Kronika mesta Rajec III; str. 141
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa