Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 23. - 24. novembra 1990 v meste Rajec
 
Kandidát na funkciu primátora mesta Rajec
1) Anton Blunár
2) Jozef Ďurajka
3) Anton Mandák
4) Ladislav Židek, RNDr.

Pre obec Ďurčina boli navrhnutí za starostov:
1) Jozef Mihalec
2) Michal Sudor

Pre obec Malá Čierna boli navrhnutí za starostov:
1) Jozef Gažúr
2) Marián Liška
3) Antom Spitzkopf

Pre obec Veľká Čierna boli navrhnutí za starostov:
1) Milan Filo
2) Marián Hudek

VÝSLEDKY VOLIEB

Primátor mesta Rajec Ladislav Židek RNDr. získal 1320 platných hlasov.
Poslanci:
Miroslav Baroniak
Ladislav Bohdal
Anton Blunár
Mária Cinková, Ing.
Vladimír Ficko
Ján Frivaldský
Ján Huliak
Radmila Jaňová, MUDr.
Emil Jonek, Ing.
Karol Kavec
Jarmila Kavcová, Ing. CSc.
Jozef Pauko, Mgr.
Štefan Pekarík
Emil Rúčka
Ján Rybárik, Ing. - zánik poslaneckého mandátu; náhradnik: Oľga Blunárová
Ján Rybárik MUDr.
Ladislav Stanko
Karol Uhlárik
Ladislav Veselý, Ing.
Emília Vojtasová
Emil Zafka, Ing.
Štefan Židek, Ing.

Ďuričina:
Starosta: Jozef Mihalec
Poslanci:
Štefan Albert
Anna Bieliková
Pavol Čerňan Ing.
Ondrej Čerňan
Jozef Meľo
Jozefa Mieresová
Milan Klucho
Ondrej Sudor
Ján Žiačik

Malá Čierna:
Starosta: Anton Spitzkopf
Poslanci:
Jozef Čerňanský
Rudolf Čerňanský
Milan Ďurek
Mária Filová
Jozef Gažúr
Vilma Holková
Oľga Lišková
Milan Valíček
Miroslav Zachar

Veľká Čierna:
Starosta: Marián Hudek
Poslanci:
Karol Betinský
Emil Bohdal
Jozef Bohdal
Jaroslav Dudák
Jozef Domanický
Mária Domanická
Jozef Domanický
Jozef Harant
Vlasta Harantová
Samospráva mesta Rajec

Zástupca primátora: Ing. Mária Cinková
Členovia rady mestského zastupiteľstva:  Anton Blunár, Ladislav Bohdal, Ing. Mária Cinková, Ján Huljak, Ing. Emil Jonek, MUDr. Ján Rybárik, Ing. Štefan Židek
Predsedovia komisii:
finančná - Ing. Židek Štefan
pre výstavbu a životné prostredie - Ing. Kavcová Jarmila CSc.
pre kultúru, mládež, šport a vzdelanie – Mgr. Jozef Pauko
sociálna a zdravotná – MUDr. Radmila Jaňová
podnikateľská činnosť a správa mestského majetku – Bohdal Ladislav
bytová, obchodná a cestovný ruch – Miroslav Baroniak
pre ochranu verejného poriadku – Ing. Jonek Emil


Dňom volieb sa obce Ďurčina, Veľká Čierna, Malá Čierna osamostatnili.
 
Zdroj: Kronika mesta Rajec III, str. 57

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa