Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí
konaných dňa 18. - 19. novembra 1994 v meste Rajec
  

VÝSLEDKY VOLIEB PRIMÁTORA MESTA
  
Meno a priezvisko kandidáta SPOLU Počet platných hlasov
VO-1 VO-2 VO-3 VO-4 VO-5
Anton Mandák 706 189 105 170 141 101
Marta Pauková, Mgr. 845 238 176 158 245 28
Ján Rybárik, Ing. 1199 265 330 242 288 74
Volebné obvody: VO-1 - volebný obvod - SEVER; VO-2 - volebný obvod - VÝCHOD;
                           VO-3 - volebný obvod - ZÁPAD; VO-4 - volebný obvod - JUH; VO-5 - volebný obvod - ŠUJA 
 

VOLEBNÝ OBVOD - SEVER
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1.  Eduard Kavec, MUDr.  Strana demokratickej ľavice 453
2.  Ľuboš Cesnek, Ing.  Nezávislý kandidát 263
3.  Jozef Pauko, Mgr.  Hnutie za demokratické Slovensko 257
4.  Ivan Bajzík, Ing.  Nezávislý kandidát 210
5.  Daniela Slotová  Nezávislý kandidát 207
 

VOLEBNÝ OBVOD - VÝCHOD
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1.  Ladislav Židek, RNDr.  Kresťanskodemokratické hnutie 370
2.  Štefan Pekarík  Kresťanskodemokratické hnutie 252
3.  Ladislav Stehlík  Kresťanskodemokratické hnutie 248
4.  Karol Kantorík  Hnutie za demokratické Slovensko 240
5.  Karol Kavec  Kresťanskodemokratické hnutie 225
 

VOLEBNÝ OBVOD - ZÁPAD
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1.  Ladislav Bohdal  Slovenská národná strana 253
2.  Karol Uhlárik  Kresťanskodemokratické hnutie 240
3.  Štefan Židek, Ing.  Kresťanskodemokratické hnutie 218
4.  Emília Vojtasová  Kresťanskodemokratické hnutie 209
5.  Anna Veselovská  Nezávislý kandidát 195
 

VOLEBNÝ OBVOD - JUH
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1.  Ján Rybárik, MUDr.  Nezávislý kandidát 489
2.
 Ladislav Stanko  Kresťanskodemokratické hnutie 308
3.  Ján Albert  Hnutie za demokratické Slovensko 228
4.  Emil Jonek, Ing.  Kresťanskodemokratické hnutie 178
5.  Milada Golierová  Hnutie za demokratické Slovensko 173
 

VOLEBNÝ OBVOD - ŠUJA
  

Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
  
Por.
číslo
Meno a priezvisko kandidáta Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kanditáta navrhla alebo nezávislý kanditát Počet
platných
hlasov
1.  Ján Frívaldský  Kresťanskodemokratické hnutie 107
2.  Jozef Kasman  Slovenská národná strana 81
 
Zástupca primátra:  Ladislav Židek, RNDr.
Mestská rada:  Ladislav Židek, RNDr.
 Ladislav Bohdal
 Ján Frívaldský
 Milada Golierová
 Eduard Kavec, MUDr.
 Ján Rybárik, MUDr.
 Štefan Židek Ing.

Zdroj: Kronika mesta Rajec III; str. 98

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa