Spomienková slávnosť pri príležitosti 74. výročia SNP

Mesto Rajec a ZO SZPB v Rajci vás pozývajú na spomienkovú slávnosť pri príležitostoi 74. výročia SNPMesto Rajec
a základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Rajci 
vás pozývajú na SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ
pri príležitosti 74. výročia SNP,
ktorá sa uskutoční v utorok 28. augusta 2018
o 15. hodine na Námestí SNP v Rajci.
 
Pietna spomienka a kladenie vencov
k Pamätníku SNP.

 
Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí
súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa