Vážená podnikateľka, vážený podnikateľ, organizácia
 
     Mesto Rajec v rámci zvyšovania kvality spolupráce s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na území mesta pripravuje centrálny register podnikateľských subjektov na svojom webovom sídle. Našim cieľom je sprostredkovať občanom ucelenú a prehľadnú ponuku podnikateľských aktivít v rámci nášho mesta. Dotazník obsahuje bežne dostupné informácie o Vašej firme. Vami poskytnuté informácie budú spracované podľa kategórie predmetu podnikania, poskytovaných služieb. Sme presvedčení, že na jednom mieste si môžu Vaši budúci zákazníci ľahko nájsť na Vás kontakt. V závislosti na záujme, prípadne na ďalších požiadavkách, plánujeme ponuku rozšíriť o ďalšie priestorové, či iné orientačné údaje. Pri uvádzaní firemných údajov je nevyhnutné uviesť kontaktnú osobu z dôvodu autorizácie, overenia, či doplnenia údajov.
 
    V prípade Vášho záujmu „Návratku pre registráciu podnikateľského subjektu na webové sídlo Mesta Rajec“ posielajte do 31. 8. 2018:
- osobne do podateľne Mestského úradu,
- písomne na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
V zmysle nariadenia EPaR EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov návratku je potrebné doručiť vlastnoručne podpísanú alebo podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.
 
     Pevne veríme, že Vás táto nová služba osloví a pomôže Vám pri rozvoji Vašej firmy, živnosti, či organizácie na území nášho mesta.
 
 
 
Mesto Rajec
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa