Súhrnná správa o zákazkách podľa § 111 odst. 2 a § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za obdobie od 01.04.-30.06.2018

naspäť
Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách
Mesto Rajec ako verejný obstarávateľ podľa § 117 odst. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovalo v období 01.04.2018 - 30.06.2018 tieto jednoduché zákazky s cenami vyššími ako 5000 €:
Identifikácia úspešného uchádzača
Hodnota zákazky
s DPH
Predmet zákazky
IČO Názov
36374911 STAVOMET spol. s r.o. 39 976,98 Stavebné úpravy interiéru zázemia FK Rajec
51252171 KAILA s.r.o. 25 166,38 ŠPC Rajec- zníženie energetickej náročnosti
44979258 STAVMO J+M, s.r.o. 6 605,52 asfaltovanie výtlkov v meste
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6 357,53 uloženie a zneškodnenie odpadu 05 2018
35121114 Milan Kasman MOTO-AGRO Združenie 5 619,00 kosačka(žací stroj) UJ24 HP-P6 exlizive 122
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6 347,98 uloženie a zneškodnenie odpadu 04 2018
44658591 ENERCOM s.r.o. 5 524,46 záhradný domček, lanová pyramída, hojdačka na pružine
44979258 STAVMO J+M, s.r.o. 5 472,00 Stavebné úpravy komunikácie v areáli MŠ Obrancov mieru Rajec
31930387 Skládka odpadov Rajeckého regiónu 6 035,34 uloženie a zneškodnenie odpadu 03 2018
31564178 SAVE, s.r.o. 43 080,00 stavebné úpravy plynovej kotolne v Domove vďaky Rajec
34128344 Cesty Nitra a.s. 9 065,76 oprava miestnej komunikácie Vojtova Rajec
34128344 Cesty Nitra a.s. 10 002,12 oprava lesnej cesty Porubská
47619503 BTI s.r.o. 35 905,25 realizácie rozhľadne - vyhliadkovej veže
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa