Hudobný festival PRO MUSICA NOSTRA - program Medzinárodný hudobný festival
PRO MUSICA NOSTRA,
 
ktorý sa uskutoční 17. – 24. 6. 2018 v Žilinskom kraji, vznikol z myšlienky založiť dlhodobú tradíciu prezentácie klasickej hudby na špičkovej interpretačnej úrovni s medzinárodnou účasťou a zároveň predstaviť publiku vybrané historické pamiatky regiónu ako netradičné koncertné priestory.

Hudobné centrum a občianske združenie Cultura nostra organizujú festival v spolupráci s vybranými mestami a obcami z regiónu Žilinského samosprávneho kraja. V priebehu ôsmich dní sa Gbeľany, Kotešová, Orlové, Čadca, Rajec, Trnové, Budatín a Bytča premenia na miesta, ktoré návštevníkom sprostredkujú hudobné umenie nielen prostredníctvom koncertov, ale i vďaka jedinečnému vizuálnemu zážitku z najkrajších historických pamiatok regiónu.
 
Štvrtok 21. 6. 2018 o 18.00
Kostol sv. Ladislava, Rajec
 
   Účinkujúci:
   - Schola Gregoriana Pragensis
   - Hasan El-Dunia
   - Ondřej Holub
   - Tomáš Lajtkep
   - Michal Medek
   - Stanislav Předota
   - Ondřej Maňour
   - Marek Šulc
   - David Eben – umelecký vedúci

   Diela:
   - Českí svätci v nebeskom Jeruzaleme
   - Svätý Emmeram, Svätý Vojtech, Svätá Ľudmila, Svätý Václav, Svätý Martin
   - Spevy s mariánskou tematikou
 
Tradícia, založená na kolekcii chorálov zostavených pod vedením pápeža Gregora I. „Veľkého“ vďaka výbojom Francúzov prenikla cez Alpy aj na Západ a do stredu Európy. Tu sa integrovala do ofciálnych sakrálnych rituálov katolíckej cirkvi a bohato mutovala do rôznych podôb. Gregoriánsky chorál a jeho varianty v našich podmienkach vďaka spoločenským pomerom dlho stál bokom od záujmu verejnosti; dnes už našťastie existujú umelecké súbory – patrí k nim aj svetoznáma Schola Gregoriana Pragensis – ktoré túto bohatú kapitolu hudobných dejín aktívne šíria na rôznych platformách.

Vstupné: dobrovoľné.
 
Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa